Mairi Roog

Nooremkonsultant

Varasem kogemus klienditeeninduses on teinud selgeks, et just selles valdkonnas ma jätkata tahan ning otsides uusi väljakutseid paistis mulle silma Domus Kinnisvarabüroo, oma kiiduväärt maaklerite ja hindajatega. Olles nüüdseks saanud osaks nende vahvast meeskonnast, loodan just Sulle pakkuda võimalikult meeldivat ning professionaalset kinnisvarateenust. Pole midagi paremat kui omaenda hea ning turvaline kodu!

Kinnisvara on mind kõnetanud juba pikemat aega ning maakleriameti puhul paelub mind vaheldusrikkus ning pidev arenemis- ning enesetäiendamisvõimalus, millele aitab kaasa toetav meeskond ning kliendid, kellega koostöös leiame lahenduse igale olukorrale.

Vabal ajal tegelen spordiga ning sellega käsi-käes käib ka tervislik toitumine, mis on tugevaks alustalaks aktiivsele päevale.

Saada mulle kiri