Müüa maa - Kasesalu põik, Ääsmäe küla, Saue vald, Harju maakond

https://domus.ee/33972 Kopeeri link Jaga facebookis
Müüa 2,05 hektarine maatulundusmaa Ääsmäe keskuse vahetus läheduses.

Kinnistu piirneb ühelt küljelt üksikelamu kinnistutega, teistel külgedel privaatse maatulundusmaa kinnistuga.

Saue Valla üldplaneeringu alusel jääb hetkel hõreasustusala ja tiheasustusala piirile.

Kinnistul on mõningad männid ja kuused, aga suur osa kinnistust on võsastunud. Ca 10 aastat tagasi kasvas kinnistul mets.
Kõrvalkinnistule on seatud tee servituut.

Detailplaneeringu projekteerimistingimused võimaldavad üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti järgmiste parameetritega:
Üksikelamu korruselisus võib olla 1 kuni 2 maapealset korrust (2- korruselise hoone
korral soovitavalt 1 + katusekorrus), ehitisealuse pinnaga kuni 350m²
Lubatud katusekalle on 20…45°.
Abihooned: Kinnistul võib paikneda kuni kolm abihoonet summaarse ehitisealuse
pinnaga kuni 150m². Abihoonete suurim lubatud kõrgus planeeritud maapinnast on
harjajoone peale 6m.
Abihoonetes ei või paikneda eluruume.
Veevarustus lahendada rajatava puurkaevu baasil. Enne puurkaevu rajamiseks nõutava
ehitusloa või kirjaliku nõusoleku taotlemist peab puurkaevu või puuraugu rajamiseks
kavandav isik kooskõlastama rajatava puurkaevu või puuraugu asukoha Saue vallavalitsusega või kaaluda ka ÜVK veetrassiga liitumise võimalust
Kasesalu põik tänavalt.
Elektrivarustus lahendada vastavalt võrguvaldaja tehnilistele tingimustele.
Sademeveed tehispindadelt tuleb immutada omal kinnistul ning vältida nende valgumine
naaberkinnistutele.
Juurdepääs kinnistule lahendada läbi Kasesalu põik 6 kinnistu seatud notariaalse
juurdepääsutee kaudu.
Ehitusprojekt kooskõlastada:
Põhja päästekeskusega;
vajalike tehnovõrkude valdajatega
Ehitusloa taotlemiseks tuleb ehitusloa taotlus ja nõutud kooskõlastustega ehitusprojekt
esitada Saue Vallavalitsusele läbi ehitisregistri https://www.ehr.ee
Saue vallavalitsuse korraldus nr 352 on leitav valla kodulehelt.

NB! Vee- ja elektri liitumised ja kanalisatsiooniga seonduv laehndyus tuleb ostjal endal kinnistule planeerida.
ASUKOHT:
Vähem kui kilomeetri kaugusel kinnistust asuvad kõik eluks vajalikud asutused: Ääsmäe Kool, lasteaed, kauplus, noortekeskus, raamatukogu jms. Ääsmäe Mõis, seikluspark, miniloomaaed ja külaplats koos dicsgolfi rajaga on vaid mõned vaatamisväärsused mida selle suurepärase aleviku kohta välja tuua.

Kui tunned kinnistu vastu huvi siis võta kindlasti ühendust!

Rain Õisnurm
Konsultant
tel 5692 9272
rain.oisnurm@domus.ee
Loe veel

45 500 €

2.2 € / m2
Krundi suurus:
20500 m2
Katastritunnus:
Asukoht:

Võta ühendust

Sarnased objektid

700 000 €
8.6 € / m2
81619 m2
31.03.2021