Kasutusload ja ehitiste seadustamine

Kinnisvara likviidsuse ja väärtuse üheks alustalaks on korrektne dokumentatsioon. Paljudel juhtudel ilmneb alles oma vara müües, et hoones tehtud ümberehitus- või laiendustööd on jäänud õigeaegselt ning nõuetekohaselt dokumenteerimata ja omavalitsuses ning Riiklikus ehitisregistris kajastamata. Ka pankade jaoks on tagatisvarade juriidiline korrektsus laenu väljastamise üheks eeltingimuseks. Halb üllatus võib tekkida ka kindlustusjuhtumi järgselt, kui kindlustusandja keeldub … Jätka Kasutusload ja ehitiste seadustamine lugemist