Kasutusload ja ehitiste seadustamine

Kinnisvara likviidsuse ja väärtuse üheks alustalaks on korrektne dokumentatsioon. Ka pankade jaoks on tagatisvarade juriidiline korrektsus laenu väljastamise üheks eeltingimuseks. Paljudel juhtudel puututakse probleemiga kokku oma vara müües, kui selgub, et hoones on tehtud ümberehitus- või laiendustöid ning nõutav dokumentatsioon selle kohta puudub. Probleem võib tekkida ka kindlustusjuhtumi korral, kus kindlustusandja võib keelduda kahjude hüvitamisest kuna objektil puudub nõuetekohane dokumentatsioon.