Domus Kinnisvara privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub, töötleb, kasutab ja talletab isikuandmete vastutav töötleja Domus Kinnisvara Vahendus OÜ (edaspidi Ettevõte).

Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldmäärusest (GDPR – General Data Protection Regulation.) Privaatsuspoliitika eesmärk on tagada klientide privaatsus kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on mis tahes teave üheselt tuvastatud või tuvastatava elava füüsilise isiku kohta (näiteks nimi, telefoninumber, postiaadress, e-posti aadress).

Ettevõte kogub isikuandmeid otse andmesubjektidelt (edaspidi Klient) koos nende nõusolekuga telefoni, kohtumise või e-kirja teel, kodulehe päringuvormist, uudiskirjast, müügi-, üüri- või muude lepingute ja tellimuste sõlmimisel. Lisaks eeltoodule on Ettevõttel õigus koguda Kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

Ettevõte kasutab automaatseid andmekogumisvahendeid (näiteks veebilehe analüüsiprogramm Google Analytics), sealhulgas küpsiseid (salvestavad kodulehe kasutustegevust) ja teisi jälgimisvahendeid, mis aitavad kaasa Ettevõtte kodulehe kasutajakogemuse optimeerimisele ja tagavad seeläbi Kliendile pakutavate teenuste parema kvaliteedi.

Ettevõte kogub ja töötleb isikuandmeid Kliendile teenuse osutamiseks, üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks, Kliendiga ühenduse võtmiseks, kliendibaasi loomiseks ja haldamiseks, turunduseks, seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Ettevõte võib saata Kliendi e-postile uudiseid, pakkumisi ja muid teavitusi vaid kliendi eelneval nõusolekul või  Kliendile samasuguse teenuse pakkumiseks. Teavet saab Klient niikaua, kuni Klient palub viimaste tegevuste lõpetamist või loobub muul viisil (näiteks lahkub uudiskirja adressaatide sihtgrupist).

Kliendil on õigus Ettevõttelt nõuda teavet enda isikuandmete kasutamise kohta, ebatäpsete isikuandmete korrigeerimist ja oma isikuandmete töötlemise lõpetamist. Kliendil on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta. Selleks on Kliendil võimalus saata vastavasisuline kiri lehe lõpus toodud kontaktil.

Ettevõte kogub ka isikustamata andmeid, st andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht) ja andmed, mis on muudetud anonüümseks sellisel viisil, et andmesubjekti ei ole võimalik tuvastada.

Küpsiste kasutamine

Ettevõtte kodulehel kasutatakse küpsiseid, mille eesmärk on tagada parem kasutajakogemus.

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale (web brauser) ja mis salvestatakse kasutaja seadmesse.

Ettevõte kasutab oma kodulehel seansiküpsiseid, püsiküpsiseid, analüütilisi küpsiseid ja reklaamiküpsiseid. Ettevõtte poolt kasutatavad küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, kes aitavad veebiteenuseid edendada (näiteks Google ja Facebook).

Küpsised võimaldavad meelde jätta kasutaja eelistused (näiteks suhtluskeel, arvuti asukoht, seadmeinfo, enim külastatud veebilehed jms info). Veebilehe kasutaja saab ise otsustada, kas ja millises mahus ta lubab küpsiste kasutamist. Infot, kuidas seadistada (sealhulgas keelata ja kustutada) küpsiseid puudutavaid eelistusi erinevates veebilehitsejates, võib leida näiteks siit:

Küpsiste kohta saab rohkem teavet veebilehelt siin või siin.

Isikuandmete turvalisus ja säilitamine

Ettevõte rakendab ettevaatusabinõusid Kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Ettevõte teeb kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu isikuandmetele, selleks on Ettevõte kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks kehtestanud mõistlikud kaitsemeetmed tehniliste ja füüsiliste piirangutega.

Ettevõte ei jaga isikuandmeid kolmandatele osapooltele (välja arvatud riikliku järelvalve asutused ja politsei, avalik tagasiside Kliendi nõusolekul, võlanõuded). Ettevõttel on õigus Klientide isikuandmeid jagada vaid nende kolmandate osapooltega, kelleks on volitatud andmetöötlejad (näiteks raamatupidajad, kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted jms), kes osutavad Ettevõttele teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena.

Ettevõte säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Andmete säilitamise tähtaeg sõltub ka vajadusest vastata kliendi päringutele, lahendada tekkinud probleeme vms.

Privaatsuspoliitika tingimuste muutmine

Ettevõte jätab endale õiguse ühepoolselt muuta privaatsustingimusi ette teatamata.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste osas palume võtta ühendust aadressil info@domus.ee.

Isikuandmete kaitsmiseks on alati õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.