Domus Kinnisvara kinkekaart

Kinkekaartide väljaandja on Domus Kinnisvara Vahendus OÜ, äriregistri kood 11065540, aadress Luise tn 2, Tallinn, e-post info@domus.ee, üldtelefon +372 6464 035 (edaspidi „Domus“).

Alltoodud kasutustingimused rakenduvad kaardi kasutamisele. Käesolevaga nõustub klient kinkekaarti kasutades alltoodud kasutustingimustega.

Domus Kinnisvara kinkekaardi kasutamise reeglid ja tingimused:

 1. Kinkekaarti saab kasutada kinnisvara müügi või ostu korral juhul, kui Domuse teenuse kasutamiseks on sõlmitud vastav leping:
  – kinnisvara müügi korral kirjalik maaklerileping
  – kinnisvara ostu korral kirjalik ostuesindusleping
 2. Kinkekaart kehtib maksevahendina vaid Domuse maakleriteenust kasutades, see tähendab, et see ei kehti teisi Domuse teenuseid (hindamisteenus, seadustamine jm) kasutades.
 3. Kinkekaart tuleb esitada Domuse maaklerile koos maakleriteenuse sooviavaldusega ehk teenuse tellimise hetkel.
 4. Kinkekaart ei ole vahetatav rahaks.
 5. Kinkekaarte ei summeerita ega kombineerita teiste soodustustega.
 6. Kinkekaarti saab kasutada maksevahendina kõikides Domus Kinnisvara kontorites, välja arvatud Narva kontoris ehk Ida-Virumaa maakonnas.
 7. Kinkekaart ei ole personaalne, seda võib jagada kolmandate isikutega.
 8. Kinkekaardi rahaline väärtus ja kehtivus on kirjas kinkekaardil. Kinkekaart peab kehtime teenuse tellimise hetkel. Tähtaja ületanud kinkekaart muutub maksevahendina kehtetuks, ei ole kasutatav ja selle väärtust ei tagastata, hüvitata ega vahetata.
 9. Kinkekaardi rahaline väärtus on eurodes ja sisaldab Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu.
 10. Domus ei vastuta kinkekaartide kadumise, kahjustumise või varguse eest ning ei asenda neid uute kinkekaartidega.
 11. Domus jätab endale õiguse tunnistada kinkekaart kehtetuks, kui Domusel on alust arvata, et seda on paljundatud või muul viisil väärkasutatud.
 12. Kehtivad Domuse kinkekaardiga seotud tingimused on nähtavad internetiaadressil www.domus.ee/kinkekaart. Domusel on õigus tingimusi muuta avaldades uued tingimused samal internetiaadressil.