Perekonnaseisuamet

  • perekonnaseisuaktide (sünni, surma, abielu sõlmimise, abielu lahutamise ning ees- ja perekonnanime muutmise dokumentide) koostamine;
  • perekonnaseisutunnistuste ja perekonnaseisuakti ärakirjade ning tõendite välja andmine;
  • perekonnaseisuakti kannete parandamine ja muutmine ning kaduma läinud perekonnaseisuaktide taastamine;
  • abielu piduliku sõlmimise korraldamine;
  • perekonnaseisu aktiraamatute hoidmine, Tallinna perekonnaseisuarhiivi pidamine;
  • muude perekonnaseisualaste kohaliku tähtsusega ja riiklike ülesannete täitmine, mis tulenevad seadusest ja Harju maavanemaga sõlmitud halduslepingust;
  • Tallinna linnaosade elanike registri töö koordineerimine, metoodiline juhendamine ja vastavate Tallinna õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;
  • elukohateadete, välisriikides väljaantud perekonnaseisudokumentide ja arhiivsete perekonnaseisuaktide rahvastikuregistrisse kandmine;
  • rahvastiku arvestuse alase koostöö korraldamine riigisiseselt
Vaata lisa SIIT