Maakleriteenus

Domus Kinnisvara pakub maakleriteenust nii elamispindade kui ka ärikinnisvara omanikele ning nende ostjatele ja üürnikele. Teenuse sisuks on vahendada tasu eest ja käsundiandja ülesandel kinnisvara ostu- müügi-, rendi- ja üüritehinguid ning anda kinnisvaravaldkonnaga seonduvat konsultatsiooni. Tagame läbipaistvuse oma klientide ja nende huvide esindamisel igat tüüpi kinnisvaratehingutes. Meie eesmärgiks on tegutseda eetilistel alustel ja pakkuda kvaliteetset teenust maaklertegevusega seonduvates toimingutes.

Üheks olulisemaks maakleriteenuse tõhusust määravaks faktoriks on usaldus kinnisvarakonsultandi ja tema klientide vahel. Hea konsultant on alati eetiline ja seepärast lähtuvad meie kinnisvarakonsultandid igapäevases tegevuses Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja Heade Tavade Koodeksist. Me juhindume ausa äri ja eetiliste tõekspidamiste printsiipidest ning kliendi huvidest. Me kohustume enne tehingute sõlmimist selgitama nii ostjale kui ka müüjale kõiki aspekte, mis võivad mõjutada osapoolte otsust, õiguslikke ja majanduslikke tegureid. Me kohustume käituma ausalt ja erapooletult kõigi tehinguga ja vahendamisprotsessiga seotud osaliste suhtes. Me väldime asjassepuutuvate faktide ületähtsustamist, moonutamist ja salatsemist.

Paljud meie konsultandid on Maaklerite Koja liikmed. Maakleriteenuse sisu ja konsultandi tööülesanded on fikseeritud Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuse kinnitatud kutsestandardis Kinnisvaramaakler III.

Maakleriteenuse osutamise käigus on kinnisvarakonsultandi põhilisteks tööülesanneteks:

  • klientide otsimine, nende soovide väljaselgitamine, tellimuse (käsundi) fikseerimine, kliendi informeerimine pakutava teenuse sisust, vahendustingimustest, vahenduslepingu sõlmimine;
  • turuinformatsiooni kogumine, ostu- ja müügipakkumiste registreerimine, süstematiseerimine, andmebaasidesse sisestamine, andmebaaside sisene võrdlus, selle täiendamine;
  • objekti kohta põhjaliku informatsiooni kogumine, müügitegevuse ajaline ja rahaline planeerimine, sihtgrupi ning müügikanalite väljavalik;
  • klientidele turusituatsiooni ja sellest tulenevate võimaluste ning tingimuste selgitamine;
  • kliendi konsulteerimine kinnisvaraobjekti võimaliku hinnataseme ning hinda mõjutavate, teadaolevate objekti omaduste osas;
  • müügimaterjalide koostamine, sihtgruppide teavitamine sihtpostituse, trükimeedia, interneti ja teiste kanalite kaudu; objekti esitlemine, müügi/rendi/üüritingimuste tutvustamine jt. turustamisega seonduvad tööd;
  • läbirääkimiste korraldamine ja kliendi konsulteerimine lepinguliste sätete osas, kliendi esindamine ja nõustamine läbirääkimistel, vajalike dokumentide hankimine;
  • kinnisvaratehingute sõlmimise ettevalmistamine ja notariaalse lepingu sõlmimise korraldamine. Vajalike muude lepingute ettevalmistamine ja sõlmimise korraldamine;
  • peale tehingut teostatavad tööd seoses objektide vabastamisega, rahade liikumisega, objektiga seotud võlgade ja kohustuste tasumisega jm taolisega;
  • aruandlus kliendile, vahendaja poolt lepinguga võetud kohustuste täitmise käigu kohta

KODULAVASTUS AITAB KAASA KIIREMALE MÜÜGILE

Kodulavastuse teenus aitab ostjal unistada ning müüjal kiiremini müüa. Enam kasu toob see nende objektide puhul, mis on remontivajavad, tühjad jne. Kodulavastusega loome sisekujunduslikult kauni atmosfääri ja emotsiooni objekti kiiremaks müügiks, sest ilus pilt on kõige aluseks.

Lisateenusena on võimalik kodulavastust kasutada nii põhipaketis kui kuldpaketis. Plaatinum paketi hind juba sisaldab antud teenust.