Eesti Statistikaamet

Statistikaamet (lühend SA) on riigiasutus Rahandusministeeriumi haldusalas. Statistikaameti põhiülesanne on pakkuda ametiasutustele, äri- ja teadusringkondadele, rahvusvahelistele organisatsioonidele ning üksikisikutele usaldusväärset ja objektiivset infoteenust Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majanduse olukorra ning trendide kohta.

Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn

Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post stat@stat.ee
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post klienditugi@stat.ee

Allikas: Statistikaameti andmebaas