Eesti Vabariigi Notarite Koda

Notarite Koda Aadress: Tatari 25, 10116 Tallinn Tel: +372 617 7900 Faks: +372 617 7901 e-post: koda@notar.ee Reg nr 74000240 Vastuvõtuaeg neljapäeviti 10.00-12.00 Nimekirja Tallinna notaritest leiad siit