Eesti Vabariigi Notarite Koda

Notarite Koda
Aadress: Tatari 25, 10116 Tallinn
Tel: +372 617 7900
Faks: +372 617 7901
e-post: koda@notar.ee
Reg nr 74000240

Vastuvõtuaeg neljapäeviti 10.00-12.00

Nimekirja Tallinna notaritest leiad siit