Ärikliendile

Ehitis tuleb seadustada, kui ehitis on püstitatud, laiendatud või ümberehitatud (sh projektist erinevalt ehitatud) õigusliku aluseta. Seadustamise aluseks on korrektne dokumentatsioon, mis tõendab ehitise ohutust, ehk teisisõnu – nõuetele vastavust.

Ka pankade jaoks on tagatisvarade juriidiline korrektsus laenu väljastamise üheks eeltingimuseks. Paljudel juhtudel puututakse probleemiga kokku oma vara müües, kui selgub, et hoones on tehtud ümberehitus- või laiendustöid seda dokumenteerimata. Samal põhjusel  võib probleem võib tekkida ka kindlustusjuhtumi korral, kus kindlustusandja võib keelduda kahjude hüvitamisest. Seega ka kinnisvara likviidsuse ja väärtuse üheks alustalaks on korrektne ja nõuetekohane dokumentatsioon.

Ehitus- ja kasutusloa taotlemise protsesside juhtimine:

 • olemasoleva dokumentatsiooni ja informatsiooni hindamine, analüüs ja konsultatsioon;
 • elektroonse ehitisregistri tegevuste koordineerimine;
 • läbirääkimiste juhtimine menetlusprotsessiga seotud ametnikega;
 • ehitus- ja/või kasutusloa taotlemiseks vajalike projektiosade organiseerimine koostöös vastavate teenusepakkujatega, sh:
  • geodeetilised tööd;
  • arhitektuurne projekteerimine;
  • konstruktiivne projekteerimine;
  • kütte- ja ventilatsiooniprojektid;
  • veevarustuse- ja kanalisatsiooniprojektid;
  • elektri- ja nõrkvooluprojektid;
  • tuleohutus;
  • erinõuete menetlemine (muinsuskaitse, miljööväärtus, looduskaitsealad jms)

Ehitiste seadustamine

See on õigusliku aluseta püstitatud või laiendatud või ümberehitatud (sh projektist erinevalt ehitatud) hoonete seadustamine.

Pakutavad teenused:

 • olemasoleva dokumentatsiooni ja informatsiooni hindamine, analüüs ja konsultatsioon;
 • elektroonse ehitusregistri tegevuste koordineerimine;
 • läbirääkimiste juhtimine menetlusprotsessiga seotud ametnikega;
 • seadustamiseks vajalike projektiosade organiseerimine koostöös vastavate teenusepakkujatega, sh:
  • ehitise audit;
  • ehitise tuleohutuse hinnang;
  • elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt;
  • gaasipaigaldise olemasolul gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt;
  • vajadusel muu asjakohane mõõdistusprotokoll

 

Võta meiega ühendust!

Asko Ausmees

Mob: +372 524 6086
E-post: asko.ausmees@domus.ee