Erakliendile

Ehitus- ja remonttööde seadustamine

Kinnisvara likviidsuse ja väärtuse üheks alustalaks on korrektne dokumentatsioon. Ka pankade jaoks on tagatisvarade juriidiline korrektsus laenu väljastamise üheks eeltingimuseks. Paljudel juhtudel puututakse probleemiga kokku oma vara müües, kui selgub, et hoones on tehtud ümberehitus- või laiendustöid ning nõutav dokumentatsioon selle kohta puudub. Probleem võib tekkida ka kindlustusjuhtumi korral, kus kindlustusandja võib keelduda kahjude hüvitamisest kuna objektil puudub nõuetekohane dokumentatsioon.

Aitame kinnisvara omanikel:

Seadustada teostatud ehitus- ja remonttöid, sealhulgas:

  • Taotleda ehitus- ja kasutusluba
  • Esitada ehitus- ja kasutusteatis
  • Esitada andmete esitamise teatis
  • Korraldada vastavad mõõdistused ja auditid
  • Pidada läbirääkimisi ametnikega
  • Hinnata olemasoleva dokumentatsiooni komplektsust
  • Teostada mõõdistustöid ja koostada inventariseerimisprojekte

 

Võta meiega ühendust!

Asko Ausmees

Mob: +372 52 460 86
E-post: asko.ausmees@domus.ee