Erakliendile

Ehitus- ja remonttööde seadustamine

Kas Sina teadsid, et kohalikul omavalitsusel on õigus nõuda hoone dokumentatsiooni korrastamist või endise olukorra taastamist, ettekirjutuse mittetäitmisel rakendada haldussunnivahendeid, millest enamlevinud on sunniraha? Samuti võib nõuetekohase teatise-/loa puudumine saada takistuseks:

 • Kindlustusjuhtumi korral kahjude hüvitamisel
 • Laenu taotlemisel kinnisvara tagatisel
 • Kinnisvara müümisel.

Sellisteks teatise-/loakohustuslikeks töödeks võivad olla:

 • Köögi asukoha muutmine
 • Kandvate ja jäigastavate seinte eemaldamine (tavapärane köögi ja elutoa kokkuehitamisel)
 • Pööningule/keldrisse laienemine
 • Akende lisamine/vahetamine (katuseaknad)
 • Rõdude kinni ehitamine
 • Fassaadi rekonstrueerimine
 • Katusekatte vahetamine
 • Tehnosüsteemide muutmine (nt õhksoojuspumba paigaldus, küttesüsteemi vahetus vm).

Põhjaliku ülevaate saamiseks oma kinnisasja dokumentatsiooni hetkeolukorrast, soovitame tellida esmase analüüsi, mis hõlmab alljärgnevaid tegevusi:

 • Ettevalmistav kohtumine KÜ esindaja / kinnisasja omanikuga
 • Registriandmete koondamine ja kontroll
 • Olemasoleva dokumentatsiooni koondamine ja kontroll
 • Hoone esmane ülevaatus
 • Probleemkohtade kaardistamine
 • Vajadusel suhtlemine ametnikega
 • Hinnang dokumentatsiooni komplektsuse kohta
 • Hinnang tehtud ehitustööde kohta
 • Kokkuvõttev kohtumine KÜ esindaja / kinnisasja omanikuga
 • Edasistele tegevustele tegevuskava koostamine.

Kui Teie kodus on tehtud eelpool nimetatud töid või teile tundub, et ümberplaneering on varasemalt teostatud ja/või selle kohta puudub korrektne dokumentatsioon, siis pöörduge konsultatsiooni saamiseks meie poole!

ASKO AUSMEES
Jurist
+372 524 6086
asko.ausmees@domus.ee
HILLE SINIVEE
Projektijuht
+372 518 9442
hille.sinivee@domus.ee
KAUPO MÕTTUS
Projektijuht
+372 5685 2699
kaupo.mottus@domus.ee