Hubert Piikov

Arendusvaldkonna projektijuht

Mind iseloomustab avatus ja sihikindlus. Liitusin 2022. aastal Domuse kollektiiviga, et anda oma panus ümbritseva keskkonna paremaks muutmisesse.

Varasemalt olen töötanud erinevatel ehitusobjektidel objektiinseneri ja objektijuhi rollis. Olen lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna ja oman diplomeeritud ehitusinseneri 7. taseme kutsetunnistust.

Vabal ajal meeldib tegeleda tervisespordiga. Oluliseks pean pidevat enesearengut ja tahet õppida.

Saada mulle kiri