arrowarrow2backtotopDeutschdropdownEnglishEspañolEestifacebookSuomiFrançaiskarge-service1karge-service2karge-service3karge-service4large-channelslarge-dayslarge-growthlarge-photoslarge-searchlarge-teamlarge-tvlocation-homelocationlocation2logo_domusmailphonephone2PortuguêsquoteРусскийsearchticktwitteryoutube

Welcome to elamuskuurort

Pärnu linnavalitsus on koostanud Kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduse (KOKS) kohaselt Pärnu linna arengukava aastani 2025. Arengukava annab ülevaate linna arengusuundumustest, hetkeolukorrast ajavahemikul 2005-2010, välisrahastusega seotud projektide kohta ja Pärnu suundumused maailma arengu taustal. See dokument on nüüd linnarahvale tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks kättesaadav ning augustikuus toimuvale avalikule arutelule määratud.

Arengukavast on võimalik leida küllaltki masendavaid andmeid: madal keskmine palk, elanikkonna vananev struktuur, linnaelanike arvu vähenemine, noorte ja tööealiste inimeste väljaränne Tallinnasse, vähenev turistide arv, kultuuriürituste arvu vähenemine, haridusasutuste vajadus kapitaalremondi järele jne.

Arengukava kohaselt peaks Pärnust kujunema elamuskuurort, mis oleks aastaringselt külastatav elamusturismi sihtkoht ja turismi tõmbekeskus Läänemere piirkonnas. Visioon on muuta Pärnu linn kõrge elukvaliteediga linnaks, kus on hea elada, töötada ja õppida. Oluliselt peaks kasvama kõrgema sissetulekuga töökohtade arv.

Linnakodanikud on arengukava vastu võtnud ettevaatlikult ja avaldanud arvamust, et konkreetsemate prioriteetideta ja senise arengu kohta tehtud korraliku analüüsi ning järeldusteta arengukava küll olla ei saa. Lugedes arengukava, siis tekib mitmeid küsimusi, alates sellest, kuidas ühe või teise eesmärgini jõutakse. Samuti jääb arusaamatuks, mis elamusi hakatakse linnarahvale pakkuma ja kuidas need jõuavad iga kodanikuni, et visioon ei jääks ainult paberile ning eelpool toodud väärtused saaksid reaalsuseks. Vastused nendele küsimustele huvitab ka mittepärnakaid, kes alles plaanivad Pärnu kinnisvara soetada ja keda väga huvitab, kuhu linn tulevikus areneda kavatseb.
Põlise pärnakana elukohta ei plaani vahetada ja soovin elada elamuskuurordis ning nagu öeldi ühes tuntud eesti filmis: „Ja seda kõike tahan ma saada!“