arrowarrow2backtotopDeutschdropdownEnglishEspañolEestifacebookSuomiFrançaiskarge-service1karge-service2karge-service3karge-service4large-channelslarge-dayslarge-growthlarge-photoslarge-searchlarge-teamlarge-tvlocation-homelocationlocation2logo_domusmailphonephone2PortuguêsquoteРусскийsearchticktwitteryoutube

Mai 2016 ülevaade: Harjumaal toimus rekordiliselt 179 elamutehingut

Maikuus oli Eesti kinnisvaraturg aasta esimesest viiest kuust kõige aktiivsem. Maa-ameti tehingustatistika andmetel oli kogu Eesti kinnisvaratehingute arv võrreldes eelmise aasta maikuuga 11% kõrgem. Käesoleva aasta mais teostati Eestis kokku 4496 ostu-müügitehingut koguväärtusega 227,947 miljonit eurot. Aprilliga võrreldes teostati samuti 11% rohkem tehinguid, kuid tehingute koguväärtus langes 12%. Tehinguaktiivsuse kasvu põhjusena ei saa tuua välja ühte kindlat sektorit, kuna kinnisvaraturg oli kõigis segmentides aktiivsem kui kuu varem.

KOKKU maiAllikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

 

TALLINN

Maa-ameti tehingute statistika andmetel teostati Harju maakonnas käesoleva aasta mais 1829 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 149 337 038 eurot. Võrreldes aprilliga tõusis tehinguaktiivsus 8%, samas tehingute koguväärtus langes 21%. Aastataguse ajaga võrreldes on tehingute arv jäänud samale tasemele, kuid samas koguväärtus langenud 10%. Tehingute arvu tõusu taga on nii korterituru, elamuturu kui ka kruntide turu aktiviseerumine.

Mais toimus Tallinnas 804 korteriomandi tehingut, millest sarnaselt eelmise aasta sama perioodiga teostati ligi neljandik uute korteritega. Maikuus toimus 56 tehingut rohkem kui aprillis, kuid 11 tehingut vähem, kui eelneva aasta mais. Tallinna keskmine ruutmeetri hind püsis aprilliga samal tasemel – 1569 €/m² (mediaan 1508 €/m2). 2015. aasta maiga võrreldes oli keskmine hind tõusnud 1%.

Tallinn KOM maiAllikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Tallinnas sooritati mais eramutega 40 ostu-müügitehingut. Võrreldes aprilliga toimus 20 tehingut ja aastatagusega 6 tehingut rohkem. Harju maakonnas müüdi rekordiliselt 179 elamut. Hoonestamata elamumaadega teostati 8 tehingut (maakonnas 92). Aprillis teostati 11 ja aasta tagasi mais 14 hoonestamata elamumaa tehingut.

 .

TARTU

Tartu maakonnas teostati mais 452 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 24 818 272 eurot. Tartu maakonna tehinguaktiivsus tõusis aprilliga võrreldes 11%, kuid tehingute koguväärtus jäi eelnenud kuuga samale tasemele. Tehingute arvu tõusu tõi kaasa korteri- ja elamuturu tehingute arvu tõus. Aastataguse ajaga võrreldes tõusis tehingute arv 17% ja koguväärtus 12%.

Mais toimus Tartu linnas 156 korteriomandi tehingut, mis oli 34 tehingut rohkem kui aprillis ja 38 tehingut rohkem, kui eelneva aasta mais. Tõusis nii järelturu kui ka uute korteritega tehtud tehingute arv. Kõigist Tartu linna korteritehingutest teostati ligi 20% uute korteritega. Võrreldes aprilliga langes keskmine hind 5%, olles mais 1202 €/m2. 2015. aasta maiga võrreldes langes keskmine hind 4%.

Tartu KOM maiAllikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Eramutega teostati mais 13 ostu-müügitehingut (maakonnas 57). Kevadine eramuturu tehingute tõus jõudis maikuus ka Tartu lähivaldadesse – Tartu maakonnas toimus kokku 22 eramutehingut rohkem kui aprillis, seal hulgas müüdi Tartu linnas 5 elamut rohkem, kui eelmisel kuul. Võrreldes aastatagusega müüdi Tartus 3 eramut vähem. Tartu linnas toimus 4 hoonestamata elamumaa tehingut (maakonnas 41). Aprillis toimus 10 ja 2015. aasta mais toimus 2 hoonestamata elamumaa tehingut.

 .

PÄRNU

Pärnu maakonnas teostati mais 387 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 11 908 526 eurot. Võrreldes aprilliga tõusis tehinguaktiivsus 33% ning tehingute koguväärtus 8%. Aastataguse ajaga võrreldes tõusis tehingute arv 37% ning koguväärtus 11%.

Pärnus toimus mais 89 korteriomandi tehingut (seal hulgas 6 korteriga komplekstehing), mis on 26 tehingut rohkem kui aprillis ja 2015. aasta mais. Keskmine hind oli 2015. aasta maiga võrreldes samal tasemel –  983 €/m² (mediaan 954 €/m2), kuid 2016. aasta aprilliga võrreldes 5% kõrgem.

Pärnau KOM maiAllikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Eramutega tehti mais 15 ostu-müügitehingut (maakonnas 42), mis võrreldes eelneva kuuga oli 3 tehingut rohkem ning aastatagusega võrreldes 7 tehingut rohkem. Hoonestamata elamumaadega teostati mais 8 tehingut (maakonnas 26). Kuu varem aprillis toimus  5 ja aasta tagasi mais 2 hoonestamata elamumaa tehingut.

.

VILJANDI

Viljandi maakonnas teostati käesoleva aasta mais 172 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 5 413 678 eurot. Võrreldes aprilliga tõusis tehinguaktiivsus 29% ja koguväärtus 113%. Tehinguaktiivsuse tõusu tõi kaasa elamute ja maakonna korterite tehingute arvu tõus. Koguväärtuse hüppelise tõusu taga on mitme kalli maatulundusmaa kinnistu tehingud.  Aastataguse ajaga võrreldes tõusis ostu-müügitehingute arv 21% ja koguväärtus 60%.

Viljandi linnas toimus 24 korteriomandi tehingut, mis on 3 tehingut rohkem kui käesoleva aasta aprillis ja 3 tehingut vähem kui eelmisel aastal samal ajal. 2016. aasta mai keskmine ruutmeetri hind tõusis võrreldes eelneva kuuga 12%, jõudes hinnatasemeni 618 €/m² (mediaan 621 €/m2). Aastatagusega võrreldes oli keskmine hind 20% kõrgem.

Viljandi KOM maiAllikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Eramutega tehti mais 10 ostu-müügitehingut (maakonnas 27), mis on eelneva kuuga võrreldes 8 tehingut ja aastatagusega võrreldes 6 tehingut rohkem. Hoonestamata elamumaaga toimus aprillis kui ka mais 2 tehingut (maakonnas 7). 2015. aasta mais hoonestamata elamumaaga tehinguid ei teostatud.

.

KURESSAARE

Saare maakonnas teostati käesoleva aasta mais 205 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 3 699 799 eurot. Võrreldes aprilliga tõusis tehinguaktiivsus 49%, kuid tehingute koguväärtus jäi samale tasemele. Maikuu tehingute arv tõusis, kuna Saare maakonnas toimus paar maatulundusmaa komplekstehingut ning korterituru aktiivsus taaskord tõusis, mis viisid tehingute arvu üles. Aastataguse ajaga võrreldes tõusis tehingute arv 37% ja koguväärtus 60%.

Mais teostati Kuressaares 17 korteriomandi tehingut, mis oli 9 tehingut rohkem kui kuu varem ja 10 tehingut rohkem kui 2015. aasta mais. Maikuus teostati rohkem tehinguid heas seisukorras olevate korteritega (kuuel korteril oli keskmine ruutmeetrihind üle 1000 euro), mille tulemusel oli keskmine hind aprilliga võrreldes 24% kõrgem, olles 841 €/m² (mediaan 883 €/m2).  2015. aasta maiga võrreldes tõusis keskmine hind 14%.

Kuressaare KOM maiAllikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Mais toimus sarnaselt käesoleva aasta aprilliga Kuressaare linnas 7 (maakonnas 12) eramu ostu-müügitehingut. 2015. aasta mais müüdi 4 elamut. Hoonestamata elamumaaga teostati aprillis ja mais 3 (maakonnas 10) ostu-müügitehingut. 2015. aasta mais toimus 1 hoonestamata elamumaa ostu-müügitehing.

.

NARVA

Maa-ameti tehingustatistika andmetel teostati Ida-Viru maakonnas mais 295 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 5 291 387 eurot. Võrreldes aprilliga langes tehinguaktiivsus 5%, kuid tehingute koguväärtus tõusis 9%. Aastataguse ajaga võrreldes tõusis tehingute arv 4%, kuid koguväärtus langes 10%.

Mais toimus Narvas 42 korteriomandi tehingut, mis oli 22 tehingut vähem kui aprillis ja 17 tehingut vähem kui eelneva aasta mais. Keskmine hind oli mais 458 €/m² (mediaan 426 €/m2). Aprillikuuga võrreldes oli keskmine hind samal tasemel, kuid aastatagusega võrreldes langes see 9%.

Narva KOM maiAllikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Eramutega tehti mais 19 ostu-müügitehingut (maakonnas 58), mis oli 2015. aasta aprilliga võrreldes 6 tehingut rohkem. 2015. mais teostati sarnaselt käesoleva aasta maiga 19 tehingut. Narva linnas müüdi mais 3 (maakonnas 13) ja aprillis 1 hoonestamata elamumaad. Aasta tagasi mais toimus 2 hoonestamata elamumaa tehingut.

.

Kadri Lest

Kadri Lest

Domus Kinnisvara kutseline maakler / analüütik