arrowarrow2backtotopDeutschdropdownEnglishEspañolEestifacebookSuomiFrançaiskarge-service1karge-service2karge-service3karge-service4large-channelslarge-dayslarge-growthlarge-photoslarge-searchlarge-teamlarge-tvlocation-homelocationlocation2logo_domusmailphonephone2PortuguêsquoteРусскийsearchticktwitteryoutube

MAAKLERITÖÖ = PROJEKTIJUHTIMINE

Uuringufirmade andmetele tuginedes võib väita, et kinnisvaramaaklerite maine on mõnest kahetsusväärsest puuküürniku juhtumist hoolimata rühkimas tasapisi ülespoole. Põhjuseid selleks on mitmeid – alates erialaliitude aktiivsest tegutsemisest kuni suuremate kinnisvarafirmade poolsete sammudeni teenuse kvaliteedi parandamisel. Näiteks läbis üle 10 Domus Kinnisvara maakleri möödunud aastal kinnisvaramaakleri kutseeksami. Kõige selle hulgas on loomulikult oluline ka iga maakleri isiklik püüd parema teenusega kinnisvaraturul edukas olla. Selles osas on minu arvates määrava tähtsusega maakleri kutsetunnistuse väärtustamine eelkõige valdkonna siseselt, kuid ka klientide poolt, ning küllalt laialdane diskussioon Euroopa maakleriteenuse standardi üle. Tore. Siiski ei ole see toonud kaasa põhimõttelist muutust maaklerite töökorraldses ning väga tähelepanuväärset tulemuste paranemist üldisemalt.

Selles valguses esitaksin mõtte, et kinnisvaramaakleri töö on kõige ehedam projektijuhtimine. Kuigi nii maakleri kui kliendi huvides on pikaajaline usaldusväärne suhe, on ühe kinnisvaraobjekti müük või ost ikkagi ühekordne projekt. Sellel on eesmärk, algus, lõpp, ajakava, kulud-tulud jt teised ressursside küsimused, eeldused, riskid ja kõik muud tahud, mis ühte tavalist projekti iseloomustavad. Tahtmata õpikutarkusi kordama hakata võime siiski meenutada, et projektijuhtimine on meetod, kuidas ühendada kõik olulised protsessid – aja juhtimine, müügi juhtimine, personalijuhtimine, finantsjuhtimine jne. Kõik mis on vajalik ühe eduka kinnisvaratehingu saavutamiseks.

Meie omavahelistes vestlustes imestavad Soome kolleegid, kuidas Eestis on võimalik mõnda objekti „müüa“ aastaid st ilma mingi selge arusaamata millal ja kuidas see objekt müüdud saab. Soome kinnisvaraturul on kombeks, et objekt müüakse igal juhul ära mõistliku aja jooksul (nt majade puhul mõned kuud, mitte aastad). USA-s on käibel mõiste days on market, millega peaaegu, et näidatakse, kas tegemist on hea või halva objektiga. Mida rohkem päevi on objekt turul pakkumisel, seda kehvem. Domus Kinnisvara kogemuse kohaselt on ka Eestis tegelikult võimalik prognoosida objekti eeldatavat müügiperioodi ning planeerida kõik müügitegevused sellele vastavalt.

Olen veendunud, et Eesti kinnisvaraturg toimiks märksa efektiivsemalt, kui rohkem maaklereid käsitleks oma objektiportfelli mitte võimalusena teenida maakleritasu vaid kohustusena täita omanikega sõlmitud kokkuleppeid. Võimalused muudavad meid laisaks, samas kui kohustused sunnivad otsima võimalusi. Minu arvates on normaalne, kui kinnisvaramaakler mõtleb läbi kogu kinnisvaraobjekti müügiprotsessi ning planeerib müügitehingu toimumiseks kõik vajalikud tegevused. Teeb projektiplaani. Ja esitab selle ka omanikule maaklerlepingu sõlmimisel. Kahjuks ei ole sellist tulemuse saavutamisele orienteeritud lähenemist näiteks maaklerteenuse standardis ega ka teistes olulistes alusdokumentides. Seetõttu loodan, et mõtteviisi muutuse kutsub esile kinnisvaraturg ning tellijad ise läbi efektiivsema maakleritöö (projektijuhtimise) tunnustamise. Loodan, et aja möödudes tunnustatakse klientide poolt kinnisvaramaakleritena neid spetsialiste, kes suudavad hinnata mitte üksnes vara väärtust vaid ka väärtusele vastavat müügiperioodi, planeerida detailselt kogu müügiprotsessi ning lõpuks sellele plaanile vastavalt ka objekti eduka tehinguni viia. Usun, et Domus Kinnisvara spetsialistid suudavad selles osas olla eestvedajate hulgas.