arrowarrow2backtotopDeutschdropdownEnglishEspañolEestifacebookSuomiFrançaiskarge-service1karge-service2karge-service3karge-service4large-channelslarge-dayslarge-growthlarge-photoslarge-searchlarge-teamlarge-tvlocation-homelocationlocation2logo_domusmailphonephone2PortuguêsquoteРусскийsearchticktwitteryoutube

Kuidas kasutusluba mõjutab kindlustuslepingut

Kasutusloa teemal olen saanud paar täpsustavat küsimust, mis puudutab kasutusloa olemasolu seoseid kindlustusjuhtumitega. Tõepoolest, see on oluline nüanss, millega kahjukindlustuslepinguid omavad isikud peavad arvestama.

Kõik kindlustuslepinguid sõlminud isikud on küllap kokku puutunud sõnastusega, mille kohaselt kindlustusseltsid välistavad kahju hüvitamise, kui hoone või selle tehnosüsteemid ei vasta kehtestatud nõuetele. Siit võib aimata, et kasutusloa puudumine võib osutuda argumendiks, miks kindlustusselts saab kahju hüvitamisest keelduda. Kolleeg Tiit Rannau uuris antud küsimust põhjalikult ja pöördus suuremate kindlustusseltside poole, et saada teada tegelik olukord. Esimene ja oluline tõdemus on, et kindlustusmakse ei suurene kasutusloa puudumise tõttu. See on hea uudis. Kahjujuhtumi puhul on aga kasutusloa puudumine hüvitise vähendamisel aluseks olnud, kui selgub, et kasutusloa väljastamisega oleks saanud viga vältida. Näiteks maja süttimise põhjuseks on ebakvaliteetne elektrisüsteem, sest puuduvad projekt, vastavusdeklaratsioon ja kontollmõõdistamine või mõni neist. Lühidalt öeldes ei vasta nõuetele. Antud näite puhul on kasutusloa puudumine kindlustusseltsi jaoks hea võimalus kahju hüvitamist vähendada. Loogika, mida siin kasutatakse, on iseenesest lihtne – kasutusloata hoonet ei tohi üldse kasutadagi ning seega ei saaks ka õnnetust juhtuda. Seega on kasutusloa puudumisel selged riskid olemas ja kõik kinnisvara omanikud peavad kindlustuslepinguid sõlmides neid teadma ja võimalike tagajärgedega arvestama.