arrowarrow2backtotopDeutschdropdownEnglishEspañolEestifacebookSuomiFrançaiskarge-service1karge-service2karge-service3karge-service4large-channelslarge-dayslarge-growthlarge-photoslarge-searchlarge-teamlarge-tvlocation-homelocationlocation2logo_domusmailphonephone2PortuguêsquoteРусскийsearchticktwitteryoutube

Mai 2015 ülevaade: ligi 21% Tallinna korterite tehingutest toimus uute korteritega

Maikuus oli Eesti kinnisvaraturg jätkuvalt aktiivne, jäädes küll tehingute arvult alla eelnenud märtsi- ja aprillikuu aktiivsusele, kuid viimastel aastatel haruldane 4000 tehingu piir sai siiski ületatud. Maa-ameti tehingustatistika andmetel on kogu Eesti kinnisvaratehingute arv võrreldes eelmise aasta maikuuga tõusnud 5%. Käesoleva aasta mais teostati Eestis kokku 4056 ostu-müügitehingut koguväärtusega 230,435 miljonit eurot. Aprilliga võrreldes teostati küll 8% vähem tehinguid, kuid tehingute koguväärtus tõusis 8%. Koguväärtuse tõusu tõi kaasa mitme kalli kinnistu müük, näiteks maikuu kõige kallim tehing oli 6 840 000 eurot maksva hoonestatud ärimaaga.

KOKKU maiAllikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

 

TALLINN

Maa-ameti tehingute statistika andmetel teostati Harju maakonnas käesoleva aasta mais 1835 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 166 085 038 eurot. Võrreldes aprilliga langes tehinguaktiivsus 2%, samas tehingute koguväärtus tõusis 12%. Aastataguse ajaga võrreldes on tehingute arv tõusnud 30% ja koguväärtus 9%. Tehingute arvu tõusu on toonud kaasa korterituru aktiviseerumine.

Mais toimus Tallinnas 815 korteriomandi tehingut, millest umbes 21% olid uute korteritega sooritatud tehingud. Maikuus toimus 16 tehingut rohkem kui aprillis ja 241 tehingut rohkem, kui eelneva aasta mais. Tallinna keskmine ruutmeetri hind püsib aprilliga samal tasemel – 1548 €/m² (mediaan 1488 €/m2). 2014. aasta maiga võrreldes on keskmine hind tõusnud 12%.

Tallinn KOM maiAllikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Tallinnas sooritati mais eramutega 32 ostu-müügitehingut (maakonnas 151). Võrreldes aprilliga toimus 11 tehingut ja aastatagusega 2 tehingut vähem. Hoonestamata elamumaadega teostati 16 tehingut (maakonnas 84). Aprillis teostati 10 ja aasta tagasi mais 18 hoonestamata elamumaa tehingut.

 .

TARTU

Tartu maakonnas teostati mais 387 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 22 112 438 eurot. Tartu maakonna tehingute aktiivsus langes aprilliga võrreldes 3%, kuid tehingute koguväärtus tõusis 15%. Tehingute koguväärtuse tõusu Tartus tõi kaasa kahe tootmismaa sihtotstarbega kinnistu müük, millede koguväärtus oli ligi 10% Tartu maakonna ostu-müügitehingute koguväärtusest. Aasta taguse ajaga võrreldes on tehingute arv jäänud samaks, kuid koguväärtus 7% tõusnud.

Mais toimus Tartu linnas 117 korteriomandi tehingut, mis on 19 tehingut vähem kui aprillis ja 10 tehingut rohkem, kui eelneva aasta mais. Järelturu korteritega tehtud tehingute arv jäi mais aprilliga samale tasemele, kuid uute korteritega tehtud tehingute arv langes – teostati 15 uue korteri tehingut. Võrreldes aprilliga oli keskmine hind samal tasemel, olles mais 1242 €/m2. 2014. aasta maiga võrreldes on keskmine hind tõusnud 5%.

Tartu KOM maiAllikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Eramutega teostati aprillis 16 ostu-müügitehingut (maakonnas 51), kuu varem aprillis müüdi 5 eramut vähem ning aasta tagasi mais müüdi 2 eramu vähem. Tartu linnas toimus 1 hoonestamata elamumaa tehing (maakonnas 24). Aprillis toimus 5 ja 2014. aasta mais toimus 2 hoonestamata elamumaa tehingut.

 .

PÄRNU

Pärnu maakonnas teostati mais 283 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 10 705 752 eurot. Võrreldes aprilliga langes tehinguaktiivsus 10%, samas tehingute koguväärtus tõusis 30%. Tehingute koguväärtuse tõusu taga on 2014. aastal ehitatud ärihoone müük. Aasta taguse ajaga võrreldes on tehingute arv tõusnud 2% ning koguväärtus langenud 13%.

Pärnus toimus mais 64 korteriomandi tehingut, mis on 2 tehingut vähem kui aprillis ja 1 tehing vähem, kui eelneva aasta mais. Keskmine hind oli mais 995 €/m² (mediaan 1007 €/m2), mis tõusis võrreldes aprilliga 18% ja 2014. aasta maiga võrreldes 5%.

Pärnu KOM maiAllikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Eramutega tehti mais 8 ostu-müügitehingut (maakonnas 26), mis võrreldes eelneva kuuga on 4 tehingut vähem ning aastatagusega võrreldes 1 tehing vähem. Hoonestamata elamumaadega teostati mais 2 tehingut (maakonnas 17). Kuu varem aprillis toimus  5 ja aasta tagasi mais 2 hoonestamata elamumaa tehingut.

.

VILJANDI

Viljandi maakonnas teostati käesoleva aasta mais 133 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 3 174 407 eurot. Võrreldes aprilliga langes nii tehinguaktiivsus kui ka koguväärtus 19%. Aasta taguse ajaga võrreldes langes ostu-müügitehingute arv 9% ja koguväärtus 12%.

Viljandi linnas toimus 28 korteriomandi tehingut, mis on 13 tehingut rohkem kui käesoleva aasta aprillis ja 1 tehing rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. 2015. aasta mai keskmine ruutmeetri hind langes võrreldes eelneva kuuga 25%, jõudes hinnatasemeni 519 €/m² (mediaan 547 €/m2). Aastatagusega võrreldes on keskmine hind 30% kõrgem.

Viljandi KOM maiAllikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Eramutega tehti mais 4 ostu-müügitehingut (maakonnas 22), mis on eelneva kuuga võrreldes 2 tehingut ja aastatagusega võrreldes 1 tehing rohkem. Hoonestamata elamumaaga mais tehinguid ei toimunud (maakonnas 1). Samuti ei toimunud hoonestamata elamumaaga tehinguid aprillis. 2014. aasta mais toimus 1 hoonestamata elamumaa tehing.

.

KURESSAARE

Saare maakonnas teostati käesoleva aasta mais 150 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 2 313 755 eurot. Võrreldes aprilliga langes tehinguaktiivsus 39% ja tehingute koguväärtus 52%. Maikuu tehinguaktiivsus on languses, kuna kuu varem aprillis toimus Saare maakonnas mitu maatulundusmaa komplekstehingut, mis viisid tehingute arvu ülesse. Aasta taguse ajaga võrreldes langes tehingute arv 21% ja koguväärtus 34%.

Mais teostati Kuressaares 7 korteriomandi tehingut, mis on 7 tehingut vähem kui kuu varem ja 3 tehingut vähem kui 2014. aasta mais. Maikuu keskmine hind oli aprilliga võrreldes 13% kõrgem, olles 738 €/m² (mediaan 673 €/m2). 2014. aasta maiga võrreldes tõusis keskmine hind 14%.

Kuressaare KOM maiAllikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Mais toimus Kuressaare linnas 4 (maakonnas 15) eramu ostu-müügitehingut. Samuti toimus ka aprillis eramutega 4 tehingut ning aasta tagasi mais 3 tehingut. Hoonestamata elamumaaga teostati mais 1 (maakonnas 40) ostu-müügitehingut. Aprillis ja 2014. aasta mais toimus 2 hoonestatud elamumaa ostu-müügitehingut. Maakonna hoonestamata elamumaa tehingute arvu viis ülesse komplekstehing seotud osapoolte vahel, kus müüdi 18 kinnistut korraga.

.

NARVA

Maa-ameti tehingustatistika andmetel teostati Ida-Viru maakonnas mais 285 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 5 857 160 eurot. Võrreldes aprilliga langes tehinguaktiivsus 2%, kuid tehingute koguväärtus tõusis 18%. Tehingute koguväärtuse tõusu tõi kaasa kolme üle 200 000 maksva kinnisasja müük. Aastataguse ajaga võrreldes on tehingute arv langenud 27% ja koguväärtus 8%.

Mais toimus Narvas 59 korteriomandi tehingut, mis on 2 tehingut vähem kui aprillis ja 2 tehingut rohkem kui eelneva aasta mais. Keskmine hind oli mais 506 €/m² (mediaan 496 €/m2). Aprillikuuga võrreldes langes keskmine hind 4% ja aastatagusega võrreldes jäi samale tasemele.

Narva KOM maiAllikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Eramutega tehti mais 19 ostu-müügitehingut (maakonnas 57), mis on 2015. aasta aprilliga võrreldes 9 tehingut rohkem. 2014. mais teostati sarnaselt käesoleva aasta maiga 19 tehingut. Narva linnas müüdi aprillis 2 (maakonnas 6) ja aprillis 5 hoonestamata elamumaad. Aasta tagasi mais toimub 15 hoonestamata elamumaa tehingut.

.

Kadri Lest

Kadri Lest

Domus Kinnisvara maakler / analüütik