arrowarrow2backtotopDeutschdropdownEnglishEspañolEestifacebookSuomiFrançaiskarge-service1karge-service2karge-service3karge-service4large-channelslarge-dayslarge-growthlarge-photoslarge-searchlarge-teamlarge-tvlocation-homelocationlocation2logo_domusmailphonephone2PortuguêsquoteРусскийsearchticktwitteryoutube

Domus Kinnisvaras on tugev ühtekuuluvustunne

Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna tudengid tegid uuringu töökäitumise ja kahjulike käitumisviiside avastamiseks äriettevõttes. Uurimus viidi läbi tuginedes Domus Kinnisvarale. Küsimustiku vastuseid analüüsides selgus, et küsitletute märgitud vastuste põhjal psühholoogilist töövägivalda ei esine, kuna kõik vastajad märkisid korduva kiusamise küsimusele vastuseks „mitte kunagi“.

Organisatsioonikultuuri küsimustiku vastuseid analüüsides selgus, et Domus Kinnisvara on ülesandeorientatsiooniga ettevõte, kus on tunda ka tugevat suhteorientatsiooni. Töötajatel on suur tegevusvabadus, vajalik info on neile kättesaadav, nende head tööd tunnustatakse, omavahelisi häid suhteid väärtustatakse ning ühisüritused on sagedased ja populaarsed. Töötajad teavad firma eesmärke, nad ei pea neid oma vajadustest tähtsamaks ega vastupidi, nende vahel valitseb tasakaal.

Uute olukordadega hakkamasaamine ja ettevõtte edukas tegevus sõltub ühistest eesmärkidest ja nende poole püüdlemisest, samuti ühtekuuluvustundest. Uuringu kohaselt on Domus Kinnisvaras ühtekuuluvustunne tugev, kuid ühiste eesmärkide kohta käiv küsimus andis veidi nõrgema tulemuse. See on ka mõistetav, kuna maaklereid motiveeritakse väga tugevalt tegutsema isiklike eesmärkide suunas. Positiivne on ka asjaolu, et keegi vastanutest ei seadnud isiklikke vajadusi 100%-liselt firma eesmärkidest ettepoole.