arrowarrow2backtotopDeutschdropdownEnglishEspañolEestifacebookSuomiFrançaiskarge-service1karge-service2karge-service3karge-service4large-channelslarge-dayslarge-growthlarge-photoslarge-searchlarge-teamlarge-tvlocation-homelocationlocation2logo_domusmailphonephone2PortuguêsquoteРусскийsearchticktwitteryoutube

Energiaaudit kaardistab hoonete soojakaod

Energiaaudit on sisuliselt hoone soojustehniline bilanss, mis näitab ära soojakaod. Hoone soojuskaod arvutatakse eraldi seintele, lagedele, põrandatele, ustele, akendele. Energiaauditi koostab energiaaudiitor. Kortermaja energiakadude täpne kaardistamine võimaldab maja edasisel haldamisel seada sihte, millises järjekorras ja milliseid renoveerimistöid teha ning palju selleks raha kulub.

Ehitusspetsialistide hinnangul on elamu energiakadude kaardistamine eriti oluline, kuna ülevaate olemasolu korral on võimalik elamu edasisel haldamisel seada prioriteete, millises järjekorras ja milliseid renoveerimistöid teha. Inimesed hakkavad üha rohkem tähelepanu pöörama oma elukeskkonnale – kulutuste suurusele, elamise heaolule ja mugavusele, korteri seisukorrale, ümbruskonna turvalisusele jne. Üha enam saavad need tegurid määravaks ka korterite kui kinnisvara hinna kujunemises. Korteriostuga kaasneb majanduslik arvestus – kui palju maksab selles elamine, kuidas on korraldatud elamu haldamine, kui suureks kujunevad remondikulud.

Renoveerimise finantseerimiseks on korterühistutel kuni 2012. aasta lõpuni või vahendite jätkumiseni võimalik KredExist taotleda kuni 35%-list rekonstrueerimistoetust, millega saab katta renoveerimislaenu omafinantseeringut. Lisaks saab KredExist taotleda kuni 50% ulatuses energiaauditi ja ehitusprojekti toetust.

Energiaaudit on põhjalik, ca 40-50 leheküljeline insenertehniline analüüs, mille pinnal on lihtne välja anda ühelehelist energiamärgist.