arrowarrow2backtotopDeutschdropdownEnglishEspañolEestifacebookSuomiFrançaiskarge-service1karge-service2karge-service3karge-service4large-channelslarge-dayslarge-growthlarge-photoslarge-searchlarge-teamlarge-tvlocation-homelocationlocation2logo_domusmailphonephone2PortuguêsquoteРусскийsearchticktwitteryoutube

Lõuna-Eesti maaklerite infopäev Lõuna Maksukeskuses

21. septembril sündis heade inimeste koostöö tulemusel järjekordne väärtuslik üritus – Lõuna-Eesti maaklerite infopäev Lõuna Maksukeskuse saalis. See kujunes igati meeldivaks koosviibimiseks tänu nii suurepärastele esinejatele kui ka ligi 70-le asjast tõsiselt huvitatud kinnisvaraspetsialistile.

Infopäeva juhatas sisse pr Maia Petraitise sõnavõtt SEB kodulaenuga seotud teemadel. Igapäevaselt kinnisvarateenuseid pakkuvad inimesed peaksid pankade poolt pakutavate laenude võimaluste ja tingimustega võimalikult hästi kursis olema, et klientidele operatiivselt infot jagada. Seepärast oli laenukindlustust, intresse, omafinantseeringut, kliendisuhteid ja muid laenudega seotud tingimusi käsitlev ettekanne igati asjakohane. Tekkinud küsimustele aitas vastata kohaliku turuga hästi kursis olev SEB Lõuna regiooni erakliendihaldurite juht hr Denis Nikolajev.

Infopäev jätkus pr Anne Stafeikina ettekandega kinnisvara võõrandamisest ja tulumaksustamisest. Tulumaksu arvestamise muudavad esmapilgul keeruliseks mitmed asjaolud: esiteks erisused kinnisvaraliikide maksustamisel; teiseks erisused juriidilise ja füüsilise isiku maksustamisel, kusjuures FIE puhul kehtivad veel omaette nüansid ning lisaks eelnimetatule muudetakse aeg-ajalt ka seadusi (viimane olulisem Tulumaksuseaduse muudatus jõustus alles käesoleva aasta jaanuaris). Mõne seadusepügala kahe silma vahele jäämisel võivad kaasneda ootamatud ja ebameeldivalt suured lisakulud – seda julgustavam on teadmine, et lugupeetud pr Stafeikina lubas ka edaspidi kõikide kohalviibinute küsimustele vastata.

Lõpetuseks rääkis hr Tajo Kadajas kinnisasja maksustamisest käibemaksuga. Saime muuhulgas teada, mida üldse maksustatakse, millal tasub kinnisasja vabatahtlikult maksustada, mida kujutab endast erikord ning millal tekib kinnisasja käive. Ka siin nõuab kõikide peensuste teadmine ja mõistmine tohutut kogemust ning orienteerumisvõimet paljude seaduste ja paragrahvide vahel. On ääretult tänuväärne, et kõik kohalolijad said kaasa ettekannete materjalid, mis võimaldab ka hiljem rahulikult süveneda ja vajadusel probleemidele vastuseid leida.

Kokkuvõttes kujunes päev edukaks – ettekanded olid sisukad ja saadud teave väga vajalik. Loodetavasti jagavad kõik kohalviibinud seda seisukohta ning on veendunud sarnaste koolitusürituste kordamise vajaduses. Suured tänud esinejatele ja SEB pangale ürituse finantseerimise eest. Meil on hea meel, et nii mitmed erinevad bürood ja spetsialistid olid esindatud ning saavad omandatud teadmiste baasil luua Eesti kinnisvaraturul lisaväärtust läbi kvaliteetsema teenuse osutamise. Nõnda on ka Domus Kinnisvara tagasihoidlikud pingutused Tartu büroo juhataja pr Marge Tõnnise eestvedamisel kuhjaga ära tasunud.