arrowarrow2backtotopDeutschdropdownEnglishEspañolEestifacebookSuomiFrançaiskarge-service1karge-service2karge-service3karge-service4large-channelslarge-dayslarge-growthlarge-photoslarge-searchlarge-teamlarge-tvlocation-homelocationlocation2logo_domusmailphonephone2PortuguêsquoteРусскийsearchticktwitteryoutube

Pangalaenu taotlemine on jõukohane ka väikestele ja keskmistele ettevõtetele

Poliitikauuringute Keskuse Praxis hiljuti avaldatud uuringu[1] kohaselt on väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (edaspidi VKE) hulgas varasemate uuringutega võrreldes 2011. aastaks hüppeliselt kasvanud laenamine perekonnalt ja sõpradelt.

Uuring toob välja, et lisafinantseeringute kaasamine on VKE-de hulgas üleüldiselt kasvanud, sealhulgas on märgatavalt kasvanud pangalaenu ja liisingu kasutamine. Nii näiteks moodustasid pangalaenud 2005. aastal 20 protsenti, 2011. aastal aga juba 37 protsenti ettevõttevälisest lisafinantseerimisest, liisingfinantseerimine on  2011. aastaks kasvanud 48 protsendini. Tõepoolest on aga protsentuaalselt kõige rohkem kasvanud laenamine lähiringist (pere ja sõbrad): 6 protsendilt 2005. aastal 51 protsendini 2011. aastal kogu kaasatud ettevõttevälisest rahast. Samas on selline käitumine iseloomulik eelkõige füüsilisest isikust ettevõtjatele ja mikroettevõtetele (1-10 töötajat). Võimalike pangalaenu saamist takistavate asjaoludena on selliste ettevõtete puhul uuringus välja toodud ebapiisavat tagatist ja nõrku finantsnäitajaid, teisalt on osundatud ettevõtjate seisukohale, et pangalaenu intressimäärad on liiga kõrged.
Krediidipanga pikaajalise kogemuse põhjal võime lisaks eeltoodule järeldada, et suhteliselt väikeste summade laenamisel, mida taolised ettevõtted vajavad (uuringu kohaselt jääb vaatlusaluste laenude maht valdavalt alla 25 000 euro), ei kaalu ilmselt pangalaenu taotlemisega seonduv (lisa)töö- ja ajakulu ettevõtja jaoks üles võimalikku saadavat kasu ning juhul, kui on võimalus kaasata lisaraha lihtsamalt, siis seda ka tehakse ja pangalaenu taotlemisest loobutakse.

Kas siis pangalaenu saamine on ka tegelikkuses väikese ja keskmise suurusega ettevõtja jaoks liiga keerukas ettevõtmine?

Krediidipanga arvates mitte. Pangalaenu saamiseks vajalikud eeltoimingud võivad ettevõtte arengule mõjuda hoopis vägagi positiivselt. Nimelt tuleb laenu taotlemiseks  igal ettevõtjal väga põhjalikult läbi kaaluda oma äritegevuse jätkusuutlikkus, koostada ja esitada äriplaan, analüüsida ja planeerida tuleviku rahavoogusid jpm, et pank suudaks hinnata laenu väljastamisega seotud kõiki võimalikke riske. Selline tegevus mõjub meie hinnangul ettevõtte tegevusele vägagi korrastavalt ning annab võimaluse panna paika pikaajalised tegevus- ja kasvuplaanid.

Igal juhul soovitame omalt poolt kõigil ettevõtjatel lisafinantseeringu vajaduse ilmnemisel kindlasti kaaluda ka pangalaenu võtmise võimalust. Ehkki alguses võib ettevalmistavat tööd tunduda palju, kaasneb pangalaenuga enamasti pikaajaline, stabiilne ja ettevõtja arengut toetav finantssuhe. Panga kodulehel kirjeldatud erinevate laenu- ja liisingutoodetega tutvumise järel saab teha juba täpsema valiku, sõltuvalt sellest, kas ettevõttel on vajadus pigem lühi- või pikaajalise rahastuse ning laenu- või hoopis liisingutoote järele. Krediidipanga asjatundlikud töötajad on valmis süvenema iga laenutaotleja vajadustesse ja võimalustesse, et koostöös leida just Teie jaoks sobivaim finantseerimislahendus.

Uku Tammaru

Äripanganduse juht

AS Eesti Krediidipank

www.krediidipank.ee


[1] “Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumused 2012” http://www.mkm.ee/public/VKE_aengusuundumused_aruanne.pdf