arrowarrow2backtotopDeutschdropdownEnglishEspañolEestifacebookSuomiFrançaiskarge-service1karge-service2karge-service3karge-service4large-channelslarge-dayslarge-growthlarge-photoslarge-searchlarge-teamlarge-tvlocation-homelocationlocation2logo_domusmailphonephone2PortuguêsquoteРусскийsearchticktwitteryoutube

Maamaks tahab maksmist

Käesoleval aastal on kodualune maa kogu Eestis maksuvaba. Maamaksuseaduse alusel maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla viie euro.

Sel aastal on maksuteade tulnud üllatuslikult paljudele neile, kes eelnevatel aastatel seda pole saanud, ja põhjusel, et maksu- ja tolliamet liidab ühe kohaliku omavalitsuse piires isiku kõikide maakasutuste maksukohustused.

Kodualuse maa maamaksusoodustuse saamiseks on vaja nelja asjaolu üheaegset esinemist: isik peab olema maa omanik või maa kasutaja maamaksuseaduse § 10 mõistes; maa peab olema elamumaa sihtotstarbega või maatulundusmaa sihtotstarbega maa koosseisu kuulub õuemaa kõlvik; maal asub hoone; maal asuvas hoones on maa omaniku või maa kasutaja püsiv elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Maksuvabastust saab vaid elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas kuni 0,15 hektari ulatuses tiheasustusega alal (st linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus ja üldplaneeringuga kohaliku omavalitsusüksuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal) ja mujal kuni 2,0 hektari ulatuses.

Pärnu linnas maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuid ei ole.

Kui maa on kaasomandis, siis arvestatakse maksuvabastus proportsionaalselt kaasomandi suurusest.

Kuni 64eurone maamaks mis tahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tasutakse 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.

Juhul kui maksumaksja ei ole tasunud maamaksu seaduses sätestatud ja/või maksuteatel märgitud tähtpäevaks, on ta maksukorralduse seadusest tulenevalt kohustatud tasuma tähtpäevaks tasumata summalt intressi 0,06 protsenti päevas. Intressi arvestatakse alates päevast, mis järgneb päevale, millal maksu tasumine pidi toimuma, kuni tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud.

Juhul kui maksumaksja ei ole tasunud maamaksu seaduses sätestatud ja/või maksuteates märgitud tähtpäevaks, on maksuhaldur maksukorralduse seadusest tulenevalt kohustatud algatama sundtäitmise.

Oluline on siinjuures see, et tuleva aasta veebruaris taas tulu deklareerides ja tähtaegselt tasutud maamaksu korral võib maksumaksja enam makstud tulumaksu tagasi saada esimeste seas.

Maksuvõlglane aga peaks arvestama, et tulumaksuseaduse alusel võib maksu- ja tolliamet enam makstud maksusumma tagastada alles 1. juuliks.

Seega, kellele on enam makstud tulumaksu tagastamisega saadav raha olulise tähtsusega, võiks sellega arvestada ja maamaksu kohustuse olemasolul selle õigel ajal täita.

* Artikkel ilmus 14.03.2013 Pärnu Postimehes