arrowarrow2backtotopDeutschdropdownEnglishEspañolEestifacebookSuomiFrançaiskarge-service1karge-service2karge-service3karge-service4large-channelslarge-dayslarge-growthlarge-photoslarge-searchlarge-teamlarge-tvlocation-homelocationlocation2logo_domusmailphonephone2PortuguêsquoteРусскийsearchticktwitteryoutube

ERGO: Kodu vahetamisel tuleb muuta ka kindlustuslepingut

KodukindlustusTänapäeval on enamusel meist väljaspool kodu hulgaliselt väljakutseid, millega päev läbi rinda pista. Seetõttu on väga oluline, et päeva lõpuks oleks koht, kus on hea ja turvaline end järgmiseks päevaks välja puhata ja uuesti laadida. Selleks, et kodu teie jaoks alati turvalisena olemas oleks, sõlmige kodukindlustus, mis korvab kiirelt kõik ootamatult tekkinud kahjud. Nii saate kindel olla, et mõne õnnetu juhuse või asjaolude kokkulangemise tõttu kahjustada saanud kodu saab õige pea taastatud selliselt, et saaksite end seal jälle hästi tunda.

Mida kodukindlustus katab?

Kõik kodukindlustused katavad alati tulekahjuriski. Ülejäänud riskide osas saate ise valida, mille vastu oma kodu kindlustada ja mille vastu pole kindlustuskaitse oluline. Tavaliselt valitakse lisaks tulekahjuriskile ka kaitse tormi- ja veekahjude vastu. Suurima võimaliku kaitse teie kodule annab aga koguriskikindlustus, mis korvab kõik kahjud, mis ei ole tingimustes välistatud ja mille on põhjustanud mõni ettenägematu sündmus.

Kuidas saada oma kodule parim kindlustuskaitse?

Enne kindlustuslepingu sõlmimist tasub oma vajadused ja võimalikud riskid põhjalikult läbi mõelda. Seejärel konsulteerige kindlasti ka kindlustusseltsi müügitöötajaga, kellega koos saate võimaliku kindlustuslepingu nüansid põhjalikult läbi arutada. Kindlustusseltside töötajad oskavad tänu oma kogemusele teie tähelepanu juhtida ka neile detailidele, mille peale ise kohe ei tulegi. Kindlustuskaitse tuleb valida sõltuvalt teie vajadustest, arvestades kodu omapära. Konsultatsioon on tasuta, samuti on tasuta kindlustuslepingu sõlmimine ning lepingu hilisem muutmine. Kindlustuslepingu saate sõlmida, kui olete kindlustatava objekti omanik või seaduslik valdaja.

Mida pidada silmas koduvahetuse korral?

Kui kavas on kodu müüa või vahetada, tuleb vana kodu kindlustusleping kindlasti lõpetada, sest vara ei kuulu enam teile ning võõra vara eest kindlustusseltsid hüvitist ei maksa. Uue kodu jaoks saate kohe uue ja sobiva kindlustuslepingu sõlmida, võttes arvesse uue kodu eripära. Enamasti saab kodu kindlustada standardtingimustega, kuid vahel võib tegemist olla ka üsna erilaadse juhtumiga, mis vajab eraldi käsitlemist. Näiteks kui olete uueks koduks ostnud vana talu, mida on kavas ajapikku renoveerida, tuleb kindlustusseltsiga põhjalikult läbi arutada, kas ja mis ulatuses on võimalik talu kuni renoveerimistööde lõpuni kindlustada.

Kes korvab eelmise omaniku ajal tekkinud kahju?

Kui uues kodus tekib kahju eelmise omaniku hooletuse või tahtliku tegevusetuse tõttu, siis selle kahju eest on vastutav ikkagi eelmine omanik. Näiteks kui avastate kuu aega pärast uude koju kolimist, et eelmine omanik pole korralikult likvideerinud mõne varasema veeavarii tagajärgi, mille tõttu on pikalt põranda all olnud vesi tekitanud nüüd hallituse. Sellisel juhul tuleb kahju välja nõuda eelmiselt omanikult. Teie kodukindlustusleping korvab need kahjud, mis on tekkinud teie varale lepingu kehtivuse aja jooksul ehk kindlustusselts hüvitab nende kahjujuhtumite tagajärjed, mis on tekkinud teie omanikuks olemise ajal.

Mis saab, kui eelmise kodu kindlustusleping ununeb kolides lõpetamata?

Kui unustate eelmise kodu kindlustuslepingu lõpetada ja seal toimub pärast teie lahkumist kindlustusjuhtum, peab tekkinud kahju hüvitama uue omaniku kindlustusselts. Kodukindlustuslepinguga saate kindlustada ainult endale kuuluvat vara. Kui kahjujuhtum toimub teie endises kodus, mille omanik te enam ei ole, ei teki teile ka kahju, mida korvata. Kehtivad seadused ei võimalda kindlustusseltsidel maksta hüvitist lepinguvälistele isikutele, näiteks uuele omanikule.

Kes korvab naabri põhjustatud kahju?

Kui teie kodu saab kahjustada mõne naabri süü tõttu, siis tasub esimese asjana kindlasti välja selgitada, kas naabril on sõlmitud vastutuskindlustus. Kui jah, korvab tekkinud kahju naabri kindlustusselts. Kindlasti aga tasuks sellisel juhul ka oma kindlustusseltsile toimunud kahjujuhtumist teada anda ning informeerida, et juhtumiga tegeleb süüdlase kindlustus. See on vajalik juhuks, kui äkki peaks selguma, et süüdlase kindlustusselts siiski mingil põhjusel ei saa kahju hüvitada, näiteks on leping kehtivuse kaotanud või on selleks mõni muu põhjus. Siis saab teie kindlustusselts operatiivselt juhtumi üle võtta ja kahju saab kiirelt korvatud. Kui kahju tekitajal aga kindlustust sõlmitud ei ole, katab tekkinud kahju teie kodukindlustus.

Jan Raja, ERGO Insurance SE varakindlustuse riskiinsener

Kodukindlustust pakub ERGO Insurance SE.

Tutvu tingimustega www.ergo.ee ja vajaduse korral pea nõu ERGO asjatundjaga.