arrowarrow2backtotopDeutschdropdownEnglishEspañolEestifacebookSuomiFrançaiskarge-service1karge-service2karge-service3karge-service4large-channelslarge-dayslarge-growthlarge-photoslarge-searchlarge-teamlarge-tvlocation-homelocationlocation2logo_domusmailphonephone2PortuguêsquoteРусскийsearchticktwitteryoutube

7 põhjust, mis viitavad ettevõtte varade väärtuse hindamise vajadusele

Raamatupidamise Toimkonna Juhendi (RTJ) järgi kohustub ettevõtte omanik viima läbi vara väärtuse testi nende varade suhtes, mille osas esineb väärtuse võimaliku muutuse märke. Sealjuures on oluline toonitada, et vaadeldavate varadena käsitletakse ettevõtte bilansis kajastatud nii põhivara kui ka kinnisvara investeeringuid.

Seega, kui ettevõtte bilansis olevate varade puhul esineb üks allolevatest tingimustest, siis tuleks viia läbi vara hindamine:
– Vara turuväärtus on muutunud oluliselt kiiremini, kui võiks eeldada, lähtudes aja möödumisest või vara normaalkasutusest;
– Üldine majanduskeskkond ja turusituatsioon on halvenenud, mistõttu on tõenäoline, et varast genereeritav tulu väheneb;
– Turu intressimäärad on tõusnud, mistõttu varade kasutusväärtuse arvutamisel kasutatav diskontomäär on tõusnud ja vara kasutusväärtus langenud;
– Ettevõtte netovara väärtus on suurem ettevõtte turuväärutusest;
– Varade füüsiline seisund on järsult halvenenud;
– Varast või varade grupist saadavad tulud on väiksemad planeeritust;
– Ettevõte kavatseb lõpetada mõningaid tegevusvaldkondi, sulgeda osakondi või müüa varasid.

Ehk siis, kui viimasest vara hindamisest on möödunud juba mitu aastat, vara on vahepealsel perioodil ümber ehitatud ja saanud uue kasutusotstarbe või näiteks nn koroonakevade ajal oli vaja muuta üürniku lepingutingimusi, mille tulemusel muutus vara genereeritav rahavoog, siis RTJ järgi on vajalik teostada varade hindamine raamatupidamiseks.

Küsi konsultatsiooni ja hindamisteenuse pakkumist Domus Kinnisvara hindajatelt ning leiame parima võimaluse hinnata teie vara mõistliku kulu ja pingutusega.