arrowarrow2backtotopDeutschdropdownEnglishEspañolEestifacebookSuomiFrançaiskarge-service1karge-service2karge-service3karge-service4large-channelslarge-dayslarge-growthlarge-photoslarge-searchlarge-teamlarge-tvlocation-homelocationlocation2logo_domusmailphonephone2PortuguêsquoteРусскийsearchticktwitteryoutube

Ärikinnisvara turuanalüüs, II kvartal 2021

Harjumaa ja Tallinn

Hoonestatud tootmismaa tehingute arv oli 2021 a II kv Harjumaal kasvanud sama aasta I kvartaliga võrreldes 29% ning 2020.a II kvartaliga võrreldes pea 69%. Tallinnas toimunud tehingute arv oli nii 2021.a. I kui II kv sama, kuid 2020 a II kv võrreldes oli muutus samuti üle 60%. Käesoleva aasta esimese kvartaliga võrreldes on vähenenud tehingute keskmine suurus pindala mõttes ning ka mediaan keskmise hinna osas. Suur muutus 2020.a. sama perioodiga võrreldes on seletatav  koroonakriisi algusajaga, kus korraks tabas kinnisvarasektorit ehmatus ja ajutine paigalseis.

Tehingute arv oli kasvutrendis ka hoonestamata tootmismaa osas Harjumaal, kasvades nii 2021 I kv kui 2020 II kv võrdluses. Keskmine tootmismaa pindala tehingu kohta kasvas samuti võrdlusperioodide osas, kuid tehingu keskmine mediaanhind langes. Tallinnas oli 2021.a. I kv mõningal määral aktiivsem, seevastu 2020 a II kv pea poole võrra rahulikum. Keskmine tehingu pindala oli Tallinnas 2021 II kv väiksem kui aasta I kv ning 2020.a. II kv. Keskmine tehingu mediaanhind oli aasta taguse perioodiga võrreldes ca 14% kasvus, samas, kui 2021.a. I kv võrreldes märgatavas languses, kuna ühtegi suurt tehingut, mis keskmist mõjutaks, Tallinnas II kv ei toimunud.

Hoonestatud ärimaa tehingud on kasvutrendis nii Harjumaal kui Tallinnas. Eriti suured erinevused on märgatavad 2020.a. II kv võrdluses, kus tehinguid oli ca 80% vähem, kui 2021.a. II kv. Kasvutrendis on ka keskmine tehingu pindala nii Tallinnas kui Harjumaal. Tehingu mediaanhinna osas on Harjumaal näha ikka kasvutrendi, Tallinnas aasta algusega võrreldes samuti. Seevastu üks suurem tehing 2020.a. II kv on mõjutanud aasta tagust keskmist mediaanhinda märgatavalt.

Hoonestamata ärimaa tehingute arv näitab Harjumaal kasvutrendi. Tehingute keskmine pindala on suurenenud, samas keskmine m2 hind vähenenud. Tallinnas on tehingute maht olnud 2021.a. II kv pigem väike.

 Ehitusloa saanud uusehitised 2021 II kv:

 • Kaubandushoonetele anti Harjumaal 10 ehitusluba suletud netopinnaga kokku 28 093 m2, neist 2 hoonet asus Tallinnas, suletud netopinnaga 1674 m2.

2020 II kv sai ehitusloa Harjumaal 8 kaubandushoonet suletud netopinnaga 16 092 m2, neist Tallinnas asus 5, suletud netopinnaga 10 444 m2

 • Büroohoonetest väljastati ehitusluba Harjumaal 6-le hoonele suletud netopinnaga 57 687 m2, neist Tallinnas asus 3, suletud netopinnaga 11 326 m2

2020 II kv väljastati ehitusluba Harjumaal 8-le büroohoonele suletud netopinnaga 64 730 m2, neist Tallinnas asus 2, suletud netopinnaga 64 530 m2

 • Hoidlad ja laod Harjumaal: ehituslubasid väljastati 13-le hoonele suletud netopinnaga 31 681 m2, neist Tallinnas asus 3, suletud netopinnaga 10 424 m2

2020 II kv oli sama näitaja Harjumaal 38 hoonet, suletud netopinnaga 83 230 m2, neist Tallinnas asus 10, suletud netopinnaga 35 844 m2

Kasutusloa saanud uusehitised 2021 II kv:

 • Kaubandushoonetele väljastati Harjumaal 5 kasutusluba, hoonete suletud netopind 3 551 m2. 2 neist asus Tallinnas, suletud netopinnaga 1437 m2

2020 II kv väljastati kasutuslubasid Harjumaal (kõik Tallinnas) 4 le hoonele suletud netopinnaga 33 423 m2.

 • Büroohoonetele väljastati Harjumaal 2 kasutusluba, suletud netopinnaga 1542 m2, neist Tallinnas asus 1 hoone, suletud netopinnaga 435 m2

2020 II kv oli Harjumaal sama näitaja 6, suletud netopinnaga 29 717 m2, neist Tallinnas 5 hoonet, suletud netopinnaga 28 627 m2

 • Hoidlad ja laod said Harjumaal 6 kasutusluba, suletud netopinnaga 34 359 Tallinnas asus neist 1, suletud netopinnaga 1 851 m2

2020 II kv väljastati Harjumaal 21 kasutusluba, suletud netopinnaga 61 327 m2, neist 5-s asus Tallinnas, suletud netopinnaga 7 688 m2

Tartu maakond

Tartu maakonnas oli 2021.a. I kv tehingute arvu poolest veidi aktiivsem, kui 2021.a. II kv, mis pigem meenutas tehingute arvult aasta tagust aega ehk 2020a. II kv-t. Keskmine tehingu pindala samas on jätkuvalt vähenenud. Seevastu hoonestatud ärimaa osas oli 2021.a. II kv aktiivsem kui selle aasta I kv ning märgatavalt aktiivsem, kui aastatagune periood. Kasvas nii tehingute keskmine mediaan hind kui keskmine pindala tehingu kohta.

Hoonestamata tootmismaa tehingute arv on 2021.a. II kv väiksem kui oli aasta tagasi, kuid suurem, kui 2021.a. I kv. Samas on kasvanud nii keskmise tehingu pindala, kui keskmine m2 hind, olles 47 % suurem 2021.a. I kv ja 46% suurem 2020.a. II kv võrdluses.

Hoonestamata ärima tehingute arv on Tartu maakonnas kasvutrendis nii aasta alguse kui aasta taguse perioodiga võrredes. 2021.a. II kv on küll keskmine tehingu pindala suurem, kui 2021.a. I kv, kuid m2 hind seevastu väiksem.

Ehitusloa saanud uusehitised 2021 a II kv:

 • Kaubandushoonetele ehituslubasid Tartu maakonnas II kv ei väljastatud.

2020.a. II kv väljastati aga Tartu maakonnas 2 ehitusluba hoonetele suletud netopinnaga 1129 m2. Neist ükski ei asunud Tartus.

 • Büroohoonetele väljastati Tartu maakonnas (asukohaga Tartu linnas) 1 ehitusluba, suletud netopinnaga 8 524 m2

2020.a. II kv ei väljastatud büroohoonetele Tartu maakonnas ehituslubasid.

 • Hoidlad ja laod said Tartu maakonnas 3 ehitusluba, suletud netopinnaga 3 074 m2, neist Tartus ei asunud ükski.

2020.a. II kv väljastati Tartu maakonnas 7 ehitusluba, suletud netopinnaga 9201 m2. Neist 2 asus Tartus, suletud netopinnaga 4294 m2.

 

Kasutusloa saanud uusehitised 2021 II kv:

 • Kaubandushoonetele väljastati Tartu maakonnas 4 kasutusluba, suletud netopinnaga 3 607 m2, neist Tartus asus 3 hoonet, suletud netopinnaga 2 962 m2

2020.a. II kv väljastati Tartu maakonnas 3 kasutusluba, suletud netopinnaga 3730 m2. Neist üks Tartusse, suletud netopinnaga 167 m2.  

 • Büroohooned said Tartu maakonnas (asukohaga Tartu linnas) 1-e kasutusloa, suletud netopinnaga 1 368 m2.

2020.a. II kv ei väljastatud büroohoonetele Tartu maakonnas kasutuslubasid.

 • Hoidlad ja laod said Tartu maakonnas 3 kasutusluba, suletud netopinnaga 320 m2, neist Tartus asus 2 hoonet, suletud netopinnaga 79 m2

2020.a. II kv väljastati Tartu maakonnas 2 kasutusluba, suletud netopinnaga 1153 m2. Neist üks Tartusse, suletud netopinnaga 550 m2.