arrowarrow2backtotopDeutschdropdownEnglishEspañolEestifacebookSuomiFrançaiskarge-service1karge-service2karge-service3karge-service4large-channelslarge-dayslarge-growthlarge-photoslarge-searchlarge-teamlarge-tvlocation-homelocationlocation2logo_domusmailphonephone2PortuguêsquoteРусскийsearchticktwitteryoutube

5 nõuannet hindamisakti tellima asudes

Vajad kinnisvara hindamisteenust? Oleme valmis igati aitama, kuid enne võta aeg ja tutvu meie koostatud hindamisakti tellimise meelespeaga – neid nõuandeid järgides sujub hindamistoiming tõrgeteta ja hindamisaruanne valmib kiiremini!

Ehitusdokumentatsioon
Otsi üles oma vara puudutav ehitusdokumentatsioon. Dokumentide info esitamine on tarvilik juhul, kui on teinud korteris/elamus ümberehitusi, mis on ehitusloa või ehitisteatise kohustuslikud. See tähendab näiteks muudatust ruumiplaneeringus kandvate seinte näol või tehnosüsteemide muutust, aga ka laiendustöid. Pangad ja ostjad on väga nõudlikud just andmete vastavuse osas ehitisregistriga ja kinnistusraamatuga. Kui tegelikud andmed ei ole kooskõlas, siis võib juhtuda, et pangad otsustavad laenu andmisest loobuda, kuniks vastuolud on vajalike dokumentidega korrastatud.

Renoveerimistööd
Tea täpselt, millal ja missuguseid renoveerimistöid on tehtud. Renoveerimise informatsioon tuleb igati kasuks, et hinnata materjalide kulumit ja vajadust investeeringuteks. Kuna hindamisakti üheks osaks on vara kirjeldus, kus kirjeldatakse ehitusmaterjale, hinnatakse nende seisukorda ja määratakse nende kulum, siis teades, millal on teostatud renoveerimisi ja mida renoveeritud on, saab hindaja täpsemalt määratleda vara seisukorda ja seeläbi jõuda objektiivsema tulemuseni.

Juurdepääsutee
Tee selgeks, kas juurdepääsutee on avalik või mitte. Seda saab kontrollida Maa-ameti kaardirakenduselt. Erateelt juurdepääs võib vara igapäevast käsutamist raskendada ja seetõttu nähakse seda laenu tagatises ohuna. Juurdepääs peab olema valikult teelt või seda peab võimaldama juurdepääsuservituut.

Üürilepingud
Üürilepingutel on mõju väärtusele, mistõttu oleks soovitatav juba need eelnevalt välja otsida. See, kas korteri või elamu üürileping on suusõnaline või kirjalik, ei oma tähtsust. Küll aga omab tähtsust see, kas üürileping on tähtajaline või tähtajatu. Tähtajaline üürileping võib mõjutada vara turuväärtust. Tähtajatu üürileping vara turuväärtusele enamjaolt mõju ei avalda, kuna reeglina on vara müügiperiood pikem üürilepingu lõpetamise perioodist.

Notariaalsed kasutuskorrad ja erikasutusõigused
Notariaalsed kasutuskorrad ja erikasutusõigused käivad parkimiskohtade, rõdude ja panipaikade kohta, mis omavad vara turuväärtusele mõju. Kasutuskorra esitamine hindajale on kasulik, sest selle väljavõtte tegemine kinnistusraamatust võtab tihtilugu aega, mis aeglustab hindamisakti koostamise protsessi. Hindajad on hindamisstandardiga kohustatud alati tutvuma notariaalsete kasutuskorra lepingu sisuga – saades need andmed juba eelnevalt kätte, on eksperthinnangu koostamine jällegi kliendi jaoks kiirem.

Eksperthinnangut tellima asudes leia just enda piirkonnas sobilik hindaja siit või kirjuta meile läbi kontaktivormi!