arrowarrow2backtotopDeutschdropdownEnglishEspañolEestifacebookSuomiFrançaiskarge-service1karge-service2karge-service3karge-service4large-channelslarge-dayslarge-growthlarge-photoslarge-searchlarge-teamlarge-tvlocation-homelocationlocation2logo_domusmailphonephone2PortuguêsquoteРусскийsearchticktwitteryoutube

Ostuesinduse teenus on põhjalik protsess

Kui müüjate esindamine on kinnisvarafirmade jaoks pikkade traditsioonidega teenuse liik, siis järjest suurema osa kinnisvaramaakleri töös võtab ostjate esindamine.

Ostja esindamine ehk ostuesinduse teenus kujutab endast tegevuste ahelat, mille esimeseks faasiks on ostuhuvilisega kohtumine ning tema vajaduste ja ostuvõime selgitamine. Maakler fikseerib täpselt kliendi soovid, võimalikud välistused ning olulisemad ostukriteeriumid: hinnaklass, asukoht, suurus, hoone ajastu, ehitusmaterjal (puu-, kivimaja jne.), seisukord, korruselisus, planeeringu eelistused, ilmakaared, parkimine, möbleeritus jne. Kui kõik eelpool mainitu on välja selgitatud sõlmitakse osapoolte vahel maaklerileping, kus saavad fikseeritud poolte kokkulepped – detailsemad ülesanded maaklerile, üle vaadatavate objektide maht lepingu kehtivuse ajal, maakleritasu ning selle tasumise tingimused, lepingu kehtivus jne. Jätkuna asub maakler kriteeriumitele vastavaid kinnisvaraobjekte otsima ning esitab ostuhuvilisele nende kohta vastavasisulise analüüsi. Kokkulepitud ostukriteeriumitele vastavate pakkumiste otsimine, ülevaatuste korraldamine ning nende hinnaanalüüs on ka kõige ajamahukam ning keerukam osa tööst. Maakleri kohustuseks on soovitada eelkõige neid objekte, mille hind ja muud tingimused vastavad maaklerilepingus kokkulepitule ning objekti maksumus vastab reaalsetele turuhindadele. Klient teeb pakutud variantidest oma valiku, misjärel asutakse koos maakleriga sõelale jäänud objekte üle vaatama. Enamasti alustatakse koheselt ka sobivate objektide hinnaläbirääkimisi. Hinnaläbirääkimiste tulemuslik läbiviimine on peamiseks põhjuseks ostuesinduslepingute sõlmimisel, kuna see pakub kliendile reaalset rahalist kasu. Lisaks hinnaläbirääkimistele aitab maakler kliendil ka kõik muud olulised tingimused läbi rääkida, veendumaks, et kõikides sõlmitavates kokkulepetes oleksid ostja huvid täielikult kaitstud. Ostuesinduse viimaseks faasiks on osapoolte vaheliseks notariaalseks müügilepinguks vajamineva dokumentatsiooni ettevalmistamine (sh vajadusel broneerimislepingu sõlmimine) ning selle toimetamine notaribüroosse. Protsess lõpeb üleandmise-vastuvõtmise akti allakirjutamisega, kus maakler veendub lõplikult, et müüja on kinni pidanud oma lubadustest ja ostja saab sellise kauba, nagu eelnevates kokkulepetes on fikseeritud.