arrowarrow2backtotopDeutschdropdownEnglishEspañolEestifacebookSuomiFrançaiskarge-service1karge-service2karge-service3karge-service4large-channelslarge-dayslarge-growthlarge-photoslarge-searchlarge-teamlarge-tvlocation-homelocationlocation2logo_domusmailphonephone2PortuguêsquoteРусскийsearchticktwitteryoutube

Kas kasutusloa puudumine takistab tehingute tegemist?

Kasutusloa puudumine ei takista tehingut tegemast, kuid tuleb leppida kokku, kes taotleb ja kannab kasutusloa taotlemisega kaasnevad kulud. Kui seda teeb ostja (uus omanik), tuleks ehitise omanikult (müüjalt) küsida kõik vajalikud dokumendid ja ehitamisest tehtud fotod (kui on olemas) oma kätte – hiljem võib nende kättesaamine olla keeruline. Mõnikord on dokumente palju ja müügilepingule lisamine tülikas, kuid lepingusse võiks panna kirja üleantavate dokumentide loetelu. Halba ei tee müüja kinnitus selle kohta, et nimetatud dokumentide alusel saab taotleda kasutusloa ja sätestada poolte kohustused, kahjude hüvitamise ja leppetrahvid kui kasutusloa saamisel ilmnevad takistused.
Kasutuloa taotlemiseks tuleb kohalikule omavalitsusele esitada taotlus koos vajalike andmete ja dokumentatsiooniga ning tasuda riigilõiv.
Enda tarbeks ehitatava üksikelamu, suvila, aiamaja ja taluhoone ehitamise tehnilised dokumendid koosnevad ehitusprojektist ja ehitustööde päevikust, kuhu kantakse eritööde ja kaetud tööde andmed mahus, mis on asjakohased ja otstarbekad. Võidakse nõuda kaetud tööde aktide, teostusjooniste, ehitustoodete vastavusdeklaratsioonide või vastavussertifikaatide esitamist. Vajalik, et oleks teostatud elektri- ja gaasipaigaldise tehniline kontroll ja vormistatud seda kinnitav akt ning Päästeameti kirjalik heakskiit ehitise kasutusele võtmiseks. Puurkaevu olemasolul puurkaevu pass. Energiamärgis on nõutav hoonete puhul, mille ehitusluba on väljastatud peale 1.jaanuari 2009. a.

Mõnikord ei ole kõiki dokumente alles või jäeti dokumenteerimata, seda eelkõige endale ehitatud hoonete puhul. Sellisel juhul on abiks hoonele ehitusekpertiisi tegemine. Ekspertiisi tegev isik peab omama MTR registreeringut. Enne aga tuleks konsulteerida kohaliku omavalitsuse spetsialistiga.