arrowarrow2backtotopDeutschdropdownEnglishEspañolEestifacebookSuomiFrançaiskarge-service1karge-service2karge-service3karge-service4large-channelslarge-dayslarge-growthlarge-photoslarge-searchlarge-teamlarge-tvlocation-homelocationlocation2logo_domusmailphonephone2PortuguêsquoteРусскийsearchticktwitteryoutube

Eramajade soojustamise toetuse saamiseks on vajalik kasutusluba

Kuna Eesti korteriühistud on ilmutanud oodatust suuremat passiivsust korterelamute soojapidavamaks muutmisel, siis algatas valitsus juba eelmisel aastal projekti, mille kohaselt saab peale korterelamute ka eramajade energiasäästu toetada saastekvootide müügist teenitud raha eest. Kui algselt oli taotluste esitamise lõpptähtaeg 2012. aasta 30. november, siis Luksemburgi Suurhertsogiriigiga sõlmitud saastekvootide lepingu muudatuse kohaselt on võimalik taotlusi esitada kuni 2013. aasta lõpuni.

Vabariigi valitsust tuleb aktiivsuse eest tunnustada, sest energiasääst on oluline teema kogu maailmale ja Eestis on olukord eriti aktuaalne, kuna toetusmeetme sihtgruppi kuulub 201 814 elamut, millest suurem osa on ehitatud aastatel 1955-1965, kui soojapidavusele pöörati praegusest palju vähem tähelepanu. Paljudel Nõukogude ajal valminud elamutel on väga kehv sisekliima, suur enegiatarbimine, soojustus on kas ära vajunud või mõnedel juhtudel lausa puudu ning energiatõhususest pole midagi rääkida. Toetuse peamiseks eesmärgiks ongi energiasääst ja taastuvenergia lahenduste kasutuselevõtt, mille tulemuseks peaks olema ka parem energiamärgise klass.

Eelnõu raames toetatakse nii väikeelamu rekonstrueerimistöid, vajalike ehitustoodete- ja materjalide soetamist, projekteerimist, omanikujärelevalve teostamist ning taastuvenergia seadmete soetamist ja paigaldamist. Väikeelamuteks loetakse üksikelamuid, kaksikelamuid, ridaelamuid, kahe korteriga maju ja suvilaid või aiamaju, mis on kasutusel vähemalt neli kuud aastas. Toetuse määr sõltub eramus saavutatud energiatõhususe klassist. D-klassi energiamärgise korral toetatakse renoveerimist 25 ning C-klassi energiamärgise saavutamisel 40 protsendi ulatuses tööde maksumusest. Eramute rekonstrueerimistoetuse minimaalne määr on 1000 ning maksimaalne määr 30 000 eurot taotleja ühe väikeelamu kohta. Hinnanguliselt saab olemasolevate määrade juures toetada u 300 eramut, mistõttu kõigil asjast huvitatud omanikel tasub kiirustada. Toetust saab hakata taotlema SA KredExi kaudu.

Toetustaotluste vastuvõtmine algab hiljemalt märtsi lõpus. Kõik taotluse esitajad peavad arvestama, et kooskõlastusringil oleva eelnõu järgi on toetuse saamise eelduseks, et taotleja väikeelamu on kantud ehitisregistrisse ja väikeelamule peab olema väljastatud kasutusluba (või vastuvõtuakt). Enne 1995dat aastat ehitatud väikeelamu kasutamise seaduslikkust võib tõendada ehitise vastuvõtuakti või muu samaväärse dokumendiga. Kui taotleja väikeelamu on ehitatud enne 22.07.1995. a ja ei ole ehitisregistrisse kantud, tuleb esitada kohaliku omavalitsuse tõend väikeelamu kasutuselevõtu aja ja kasutamise otstarbe kohta. Seega ei soovita toetusi väljastada pooleliolevatele või ehitusloata ehitistele.