arrowarrow2backtotopDeutschdropdownEnglishEspañolEestifacebookSuomiFrançaiskarge-service1karge-service2karge-service3karge-service4large-channelslarge-dayslarge-growthlarge-photoslarge-searchlarge-teamlarge-tvlocation-homelocationlocation2logo_domusmailphonephone2PortuguêsquoteРусскийsearchticktwitteryoutube

Hindaja soovitused kinnisvara sujuvaks hindamiseks

Väga tihti tekib kinnisvara hindajatel olukordi, kus hindamisteenuse tellijad ei ole teinud piisavalt ettevalmistusi kinnisvara hindamiseks, mis võimaldaks hindajal efektiivselt tegutseda ning pakkuda kiiret hindamisteenust.

Valdav osa tellijatel on soov saada võimalikult kiirelt vara(de) hindamisteenust. Põhjuseid on mitmeid: näiteks ebapiisav teadmine kinnisvaraga seonduvatest tegevustest, ettenägematus, teadmatus selle protsessi olemasolust, laenuotsuse ootus jne. Mistõttu püütakse kinnisvara hindamine kibekiiresti tehtud saada, ilma suurema lisakuluta.

Levinumateks kinnisvara hindamise põhjusteks on laenamise eesmärgil, varaliste vaidluste, ehitamisel ning reaalse müügihinna määramisel. Teised kinnisvara hindamise põhjused on vähem levinumad.

Mida teha, et kiirendada protsessi?

Hindamistellimuse esitamisel koostöös hindajaga määratleda lähteülesanne hindamistoimingu korraldamiseks. Vastata hindaja poolt esitatud küsimustele, mis on hindamiseks vajalikud- näiteks võivad olla selleks vara täpne aadress, vara omaniku kontaktandmed, ligipääs varale, dokumendid jne.

Vara ülevaatuse eel soovitame valmis panna varaga seonduvad dokumendid. Nendeks võivad olenevalt varast olla vara plaanimaterjalid/joonised, erikasutusõiguse kokkulepe (kasutuskord), ehitusprojekt/muudatusprojekt, ehituskalkulatsioon, detailplaneering, üürilepingud jms. See on üks suurimaks probleemiks, mis võib hindamise protsessi venitada. Tihtipeale tekib olukord, kus hindaja küsib teatud dokumenti vara ülevaatusel, seejärel hakatakse alles selle peale mõtlema ning alustatakse otsimisega.

Samuti tuleks võimaldada hindajale juurdepääs kogu vara ulatuses, seega kontrollida üle, kas vajalikud võtmed on olemas, et ka lukustatud uksed saaks avatud. Lisaks ei tee paha ülevaatuse ajaks üleliigsed asjad ära panna ja pisut koristada, kuna hindajal on kohustus teha varast pilte. Kindlasti ei tohiks midagi varjata.

Kust on varaga seonduvad dokumendid kättesaadavad?

Kui oled olnud tubli, siis oled kindlasti ettevaatlikult pannud dokumendid eraldi kiledesse ja paigutanud kõik ühe mapi vahele ning asetanud turvalisse meeldejäävasse kohta, kui mitte, siis tuleks seda teha. Samuti on võimalus skaneerida paberkandjatel olevad dokumendid arvutisse.

Juhul, kui sul puuduvad vajalikud dokumendid paberkandjal, siis jagame järgmisi soovitusi ja samme, et sellega alustada:

  • Kinnistusraamat on andmekogu, mille eesmärk on koguda, säilitada ja avalikustada teavet kinnisomandi tekkimise, üleandmise ja kinnisasja asjaõigusega koormamise, samuti kinnisasja koormava asjaõiguse üleandmise, koormamise, selle sisu muutmise või lõpetamise kohta. Siinkohal tuleks kasutada vana kinnistusraamatu asemel uut kinnistusraamatut. Logi sisse valides sobiv meetod, seejärel vajuta „Seotud kinnistud“ ning otsi üles vastav dokument, mis võiks hindamisel tarvis olla.
  • Rahvusarhiivi põhiülesanne on tagada ühiskonna kirjaliku mälu säilimine ja kasutatavus tänastele ja tulevastele põlvkondadele. Rahvusarhiiv – vajuta „Arhiivipäringu esitamine“. Vali „Hooned ja kinnistud“ kategooria all „Arhiivipäringu esitamine“. Täida etteantud vorm vajalike andmetega. Maksa teenustasu ja jää ootele.
  • Kohalikust omavalitsusest on võimalus saada informatsiooni üldplaneeringu (sh varasemad üldplaneeringud), kehtestatud detailplaneeringu, ehitusdokumentide ja ehitusprojektide kohta.
  • Samuti on Notaribüroodest võimalus saada väljavõtteid teatud dokumentide kohta.

Lisaks soovitame tutvuda varasema artikliga ehitisregistri andmete kohta, mis annab aimu, kuidas annaks ennetada probleeme andmete mittevastavuses ning kiirendada hindamise protsessi: “Miks peaksid olema andmed ehitisregistris korras?